RSSEconomie

Propunerea bugetului UE nu are ambiții necesare pentru a aborda atât prioritățile tradiționale, cât și noile priorități ale UE

Propunerea bugetului UE nu are ambiții necesare pentru a aborda atât prioritățile tradiționale, cât și noile priorități ale UE

| Octombrie 18, 2018

Conferința regiunilor maritime periferice (CPMR) și-a exprimat îngrijorarea că propunerea Comisiei Europene pentru bugetul post-2020 al UE nu reușește să realizeze viziunea și ambiția pe termen lung necesare pentru a modela viitorul Europei. CRPM salută propunerile Comisiei de a introduce noi resurse proprii, care sunt în concordanță cu propunerile proprii ale CRPM și constată că [...]

Continue Reading

Comisia salută adoptarea de către Consiliu a unei lumini verde pentru "Acordul privind comerțul și investițiile în Africa"

Comisia salută adoptarea de către Consiliu a unei lumini verde pentru "Acordul privind comerțul și investițiile în Africa"

| Octombrie 17, 2018

Statele membre ale UE din cadrul Consiliului au autorizat semnarea și încheierea acordurilor comerciale și de investiții între UE și Singapore. Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: "Sunt foarte mulțumit de faptul că statele membre și-au acordat sprijinul formal acestor acorduri. Deschiderea de noi oportunități pentru producătorii, fermierii, furnizorii de servicii și investitorii europeni este [...]

Continue Reading

#SRB anunță pașii următori pentru ca #BancoPopular să audă de la creditori și acționari

#SRB anunță pașii următori pentru ca #BancoPopular să audă de la creditori și acționari

| Octombrie 16, 2018

Acționarii înregistrați și creditorii considerați eligibili vor fi invitați să trimită comentariile lor scrise către SRB de la 6 Noiembrie 2018. În prezent, Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) finalizează pregătirile pentru ca acționarii și creditorii afectați să-și poată exercita dreptul de a fi audiați. Acest proces permite celor afectați să își prezinte observațiile cu privire la [...]

Continue Reading

Comisia Europeană salută noul grup la nivel înalt pe #EUAfricaRelations

Comisia Europeană salută noul grup la nivel înalt pe #EUAfricaRelations

| Octombrie 12, 2018

Vicepreședintele Comisiei Europene, Ansip și comisarii Mimica, Hogan, Stylianides și Vella, au participat la lansarea unui grup la nivel înalt de personalități convocat de Prietenii Europei, Fundația Mo Ibrahim și campania ONE. Grupul la nivel înalt include actualii și foștii șefi ai organizațiilor și fundațiilor internaționale, foști președinți și prim-ministri ai [...]

Continue Reading

Deputații europeni susțin actualizarea #RailPassengerRights în UE

Deputații europeni susțin actualizarea #RailPassengerRights în UE

| Octombrie 11, 2018

Transport Deputații europeni au sprijinit drepturile sporite ale pasagerilor feroviari, cum ar fi ratele de compensare mai mari pentru întârzieri și o mai bună asistență pentru persoanele cu mobilitate redusă. Normele UE privind drepturile pasagerilor în transportul feroviar au fost în vigoare de la 2009. Votul de astăzi reprezintă un pas important spre îmbunătățirea și actualizarea acestor drepturi. Ratele de compensare mai mari după întârzieri lungi [...]

Continue Reading

Lumina verde pentru revizuirea #VAT pentru simplificarea sistemului și reducerea fraudei

Lumina verde pentru revizuirea #VAT pentru simplificarea sistemului și reducerea fraudei

| Octombrie 8, 2018

Deputații europeni au susținut săptămâna trecută cea mai mare parte a reformei sistemului TVA propus de Comisia Europeană, propunând în același timp unele ajustări, cum ar fi stabilirea unei rate maxime a TVA. Două acte legislative au fost supuse la vot. Unul vizează facilitarea comerțului, în special pentru IMM-uri, în cadrul pieței unice și reducerea fraudei în materie de TVA [adoptat până la [...]

Continue Reading

# ECOFIN - Comisia salută progresele înregistrate pe calea unui sistem de TVA reformat al UE

# ECOFIN - Comisia salută progresele înregistrate pe calea unui sistem de TVA reformat al UE

| Octombrie 5, 2018

Comisia Europeană a salutat progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește îmbunătățirile necesare pentru modul în care funcționează taxa pe valoarea adăugată (TVA) în UE. Reuniunea miniștrilor de finanțe ai UE din Luxemburg a încheiat acorduri cu privire la o serie de dosare în acest domeniu, toate acestea ar trebui să contribuie la funcționarea zilnică a TVA-ului UE [...]

Continue Reading