#SustainableFinance - Grupul de experți al Comisiei elaborează primul raport privind dezvăluirea informațiilor privind clima

| 10 Ianuarie 2017

OBIECTIV TIP LUPA Grupul de experți tehnici privind finanțele durabile înființat de Comisie în iulie 2018 a publicat primul său raport privind divulgarea de către companii a informațiilor legate de climă.

Acesta conține recomandări care vor permite Comisiei să își actualizeze orientările neobligatorii privind raportarea nefinanciară, cu referire specifică la informațiile legate de climă, în conformitate cu recomandările Grupului operativ privind informațiile financiare privind schimbările climatice (TCFD), instituit de Consiliul pentru Stabilitate Financiară și cu Propunerea Comisiei privind o "taxonomie" a activităților economice durabile.

Raportul conține propuneri pentru dezvăluirea nu doar a modului în care schimbările climatice ar putea influența performanța unei companii, ci și impactul societății în sine asupra schimbărilor climatice.

Anunțul este un alt pas înainte în implementarea UE Planul de acțiune pentru finanțe durabile publicat de Comisie în martie 2018 și urmărește Propunerea legislativă a Comisieil privind dezvăluirea informațiilor privind clima prezentate în mai 2018. Grupul de experți tehnici se așteaptă să-și finalizeze celelalte rapoarte, în ceea ce privește taxonomia, indicatorii de carbon și legăturile ecologice, până în iunie 2019.

Mai multe informații privind raport.

Etichete: , ,

Categorie: O pagină principală, Economie, EU, Comisia Europeană, finanțe