RSSPieței de energie

#FORATOM - #Leaderii europeni nucleari solicită industriei și factorilor de decizie politică să colaboreze pentru o Europă prosperă și fără emisii de carbon

#FORATOM - #Leaderii europeni nucleari solicită industriei și factorilor de decizie politică să colaboreze pentru o Europă prosperă și fără emisii de carbon

| Iunie 27, 2019

Reprezentanții de rang înalt din lanțul de aprovizionare nucleară au subliniat ce cred ei că trebuie făcut pentru a realiza o Europă decarbonizată de către 2050, menținând în același timp o creștere și locuri de muncă. În cadrul manifestului lor comun, aceștia invită factorii de decizie din UE să colaboreze cu ei pentru a depăși obstacolele care au [...]

Continue Reading

#EnergyUnion - Comisia invită statele membre să-și intensifice ambiția în planurile de punere în aplicare a acordului de la Paris

#EnergyUnion - Comisia invită statele membre să-și intensifice ambiția în planurile de punere în aplicare a acordului de la Paris

| Iunie 19, 2019

Comisia a publicat evaluarea proiectelor de planuri ale statelor membre de punere în aplicare a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul energiei și, în special, a obiectivelor comunitare privind energia și climatul 2030 convenite. Evaluarea Comisiei constată că planurile naționale reprezintă deja eforturi semnificative, dar indică mai multe domenii în care există loc de îmbunătățire, în special în ceea ce privește [...]

Continue Reading

#StateAid - Comisia deschide o investigație aprofundată a măsurii de rezervă strategică a lituaniană

#StateAid - Comisia deschide o investigație aprofundată a măsurii de rezervă strategică a lituaniană

| Iunie 4, 2019

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul lituanian acordat companiei energetice AB Lietuvos Energija în contextul unei măsuri de rezervă strategică, care a fost în vigoare în Lituania până la 2018, ar fi favorizat în mod nejustificat societatea și ar putea denatura concurența în Piața unică, încălcând normele UE privind ajutoarele de stat. [...]

Continue Reading

#ESG - Spre creștere prin dezvoltare durabilă

#ESG - Spre creștere prin dezvoltare durabilă

| mai 22, 2019

Actualul mediu de piață volatilă a afacerilor este caracterizat din ce în ce mai mult de evaluări determinate de sentiment. Atenția și interesul investitorilor în domeniul mediului, al societății și al guvernanței (ESG). În timp ce fundamentele solide ale companiei rămân nucleul istoriei, este esențial ca o companie să formeze o percepție pozitivă a publicului și a investitorilor. Cei mai mari investitori la nivel global [...]

Continue Reading

#EnergyCharterTreaty - Comisia solicită mandatul de a negocia modernizarea dispozițiilor privind investițiile

#EnergyCharterTreaty - Comisia solicită mandatul de a negocia modernizarea dispozițiilor privind investițiile

| mai 16, 2019

Comisia a adoptat un proiect de mandat de a se angaja în numele Uniunii Europene în cadrul negocierilor de modernizare a Tratatului privind Carta energiei (ECT), un acord plurilateral privind comerțul și investițiile aplicabil sectorului energetic din care face parte UE. Aceste negocieri urmăresc să revizuiască dispozițiile tratatului într-un mod [...]

Continue Reading

#StateAid - Comisia aprobă o măsură provizorie care să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică locală în # Slovacia

#StateAid - Comisia aprobă o măsură provizorie care să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică locală în # Slovacia

| mai 13, 2019

Comisia Europeană a aprobat, conform normelor UE privind ajutoarele de stat, compensația acordată de Slovacia societății electrice Slovenské Elektrárne ca pentru furnizarea temporară a unei cantități obligatorii de energie electrică din surse de combustibili autohtoni în sistemul de electricitate Bystričany din Slovacia. Slovacia a notificat Comisiei planurile sale de a încredința companiei de utilități electrice Slovenské [...]

Continue Reading

#EnergyUnion - De la viziune la realitate

#EnergyUnion - De la viziune la realitate

| Aprilie 12, 2019

Cel de-al patrulea raport privind statul Uniunii energiei demonstrează că Comisia Europeană și-a îndeplinit pe deplin viziunea asupra unei strategii a Uniunii Energiei care să garanteze tuturor europenilor o energie accesibilă, accesibilă, sigură, competitivă și durabilă. Europa este deja un lider mondial în combaterea schimbărilor climatice. Politicile europene implementate în ultimii cinci ani [...]

Continue Reading