Conectează-te cu noi

Uzbekistan

Politica anticorupție în Uzbekistan, reformele în curs și obiectivele viitoare

Publicat

on

Lupta împotriva corupției a devenit una dintre cele mai presante probleme cu care se confruntă astăzi comunitatea internațională. Impactul său catastrofal asupra statelor, economiei regionale, politicii și vieții publice poate fi văzut pe exemplul crizei din unele țări, scrie Akmal Burkhanov, director al Agenției Anticorupție al Republicii Uzbekistan.

Un alt aspect important al problemei este că nivelul corupției dintr-o țară afectează direct prestigiul său politic și economic pe arena internațională. Acest criteriu devine decisiv în probleme precum relațiile dintre țări, volumul investițiilor, semnarea acordurilor bilaterale în condiții egale. Prin urmare, în ultimii ani, partidele politice din țări străine au făcut din lupta împotriva corupției o prioritate absolută în alegerile parlamentare și prezidențiale. Îngrijorările legate de acest rău sunt exprimate din ce în ce mai mult de la cele mai înalte tribune din lume. Faptul că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, susține că comunitatea mondială pierde anual 2.6 trilioane USD din cauza corupției arată esența problemei [1].

Lupta împotriva corupției a devenit, de asemenea, un domeniu prioritar al politicii de stat în Uzbekistan. Acest lucru poate fi văzut în actele de reglementare conceptuale adoptate în ultimii ani în acest domeniu, pe exemplul reformelor administrative menite să prevină corupția. În special, Strategia națională de acțiune pentru cinci domenii prioritare de dezvoltare 2017-2021, adoptată la inițiativa președintelui, joacă un rol important în creșterea eficienței luptei împotriva corupției [2].

Îmbunătățirea mecanismelor organizaționale și legale de combatere a corupției și creșterea eficacității măsurilor anticorupție a fost identificată ca una dintre sarcinile importante din domeniul prioritar al Strategiei de acțiune - asigurarea statului de drept și reformarea în continuare a sistemului judiciar și juridic.

Pe baza acestui document politic, au fost luate o serie de măsuri importante pentru prevenirea corupției.

În primul rând, sistemul de examinare a contestațiilor persoanelor fizice și juridice a fost îmbunătățit radical. Au fost lansate recepțiile populației ale președintelui, precum și liniile fierbinți și recepțiile virtuale ale fiecărui minister și departament. În toată țara au fost create 209 de birouri de primire a oamenilor, a căror sarcină prioritară este restabilirea drepturilor cetățenilor. În plus, s-a stabilit practica desfășurării recepțiilor la fața locului a oficialilor la toate nivelurile în zone îndepărtate.

Recepțiile oamenilor oferă cetățenilor posibilitatea de a participa activ la evenimentele care au loc în regiunea în care trăiesc, precum și în întreaga țară. Asigurarea libertății oamenilor de a aborda în mod direct diverse probleme și comunicarea directă a oficialilor cu oamenii a condus la o scădere a corupției la nivelul inferior și mediu în sine [3].

În al doilea rând, au fost luate măsuri practice pentru a asigura libertatea presei, a jurnaliștilor și a bloggerilor, deschiderea structurilor guvernamentale către public și mass-media și stabilirea unei comunicări strânse și a cooperării între înalți oficiali și jurnaliști în activitățile lor zilnice. Drept urmare, fiecare acțiune a oficialilor a fost făcută publică. La urma urmei, dacă există deschidere, ar fi mai dificil să te angajezi în corupție.

În al treilea rând, sistemul serviciilor guvernamentale a fost reformat radical și peste 150 de tipuri de servicii guvernamentale sunt furnizate populației utilizând tehnologii convenabile, centralizate și moderne de informare și comunicare.

În acest proces, reducerea factorului uman, eliminarea contactelor directe dintre funcționarul public și cetățean și utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaționale, au redus, fără îndoială, semnificativ factorii corupției [3].

În al patrulea rând, în ultimii ani, mecanismele pentru asigurarea deschiderii și transparenței agențiilor guvernamentale, precum și a instituțiilor de control public, s-au îmbunătățit radical. Utilizarea pe scară largă a tehnologiilor digitale și online a sporit responsabilitatea agențiilor guvernamentale față de public. Un sistem de licitații online de terenuri și active de stat, precum și numere de stat pentru vehicule a fost creat și este în permanență îmbunătățit.

Informațiile privind achizițiile publice sunt publicate pe site-ul www.d.xarid.uz. Portalul de date deschise (data.gov.uz), baza de date înregistrată a persoanelor juridice și entităților comerciale (my.gov.uz) și alte platforme joacă un rol important astăzi în asigurarea principiilor deschiderii și transparenței și controlului public, care sunt cele mai eficiente instrumente pentru combaterea și prevenirea corupției. Procedurile de acordare a licențelor și de autorizare au fost, de asemenea, îmbunătățite radical pentru a îmbunătăți complet climatul de afaceri și investiții, pentru a elimina barierele birocratice inutile și reglementările învechite.

În al cincilea rând, o rezoluție semnată de președinte în 2018 prevede crearea unui consiliu public sub fiecare minister și departament. Desigur, astfel de consilii reprezintă o verigă importantă în stabilirea unui control public eficient asupra activităților agențiilor guvernamentale | 4].

Peste 70 de acte de reglementare care vizează combaterea corupției în toate sectoarele construcțiilor publice și de stat au servit ca bază solidă pentru implementarea acestor reforme.

Cel mai important pas în acest domeniu a fost semnarea Legii „privind combaterea corupției” ca unul dintre primele acte legislative după ce președintele a venit la putere. Legea, adoptată în 2017, definește mai multe concepte, inclusiv „corupție”, „infracțiuni de corupție” și „conflict de interese”. Au fost stabilite și domeniile politicii de stat în lupta împotriva corupției [5].

De asemenea, a fost adoptat Programul de Stat Anticorupție 2017-2018. Legea privind achizițiile publice, Legea privind parteneriatul public-privat, Legea privind diseminarea și accesul la informațiile juridice și Legea privind controlul public, adoptate în cadrul programului, vizează, de asemenea, asigurarea creșterii economice prin combaterea corupției [6].

Președintele Mirziyoyev, în discursul său cu ocazia aniversării a 26 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Uzbekistan, a propus crearea unor comitete speciale anticorupție în camerele Oliy Majlis, bazate pe cele mai bune practici străine și pe cerințele Constituția noastră.

În 2019, Camera legislativă a Oliy Majlis a adoptat o rezoluție „Cu privire la înființarea Comisiei pentru probleme judiciare-juridice și anticorupție” a Camerei legislative a Oliy Majlis din Republica Uzbekistan [7].

În același an, Senatul Oliy Majlis a înființat și Comitetul pentru probleme judiciare-juridice și anticorupție [8].

În același timp, comitetele și comisiile Jokargy Kenes din Karakalpakstan și consiliile regionale, raionale și municipale ale deputaților populari au fost reorganizate într-o „Comisie permanentă pentru combaterea corupției”.

Sarcinile lor principale au fost să efectueze o supraveghere parlamentară sistematică a implementării legislației anticorupție și a programelor guvernamentale, să asculte informații de la oficialii guvernamentali implicați în activități anticorupție, să ia măsuri pentru a elimina lacunele legale din legislația existentă care permit și creează condiții pentru corupție, să studieze principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional privind combaterea corupției și să dezvolte propuneri pentru acțiuni ulterioare.

O rezoluție comună a Kengash a Camerei Legislative a Oliy Majlis și a Kengash a Senatului „Cu privire la măsurile de creștere a eficacității supravegherii parlamentare a eforturilor anticorupție” a fost adoptată pentru a coordona activitățile comisiilor și consiliilor și a identifica prioritățile [ 9].

Aceste camere și kengash-uri servesc la îmbunătățirea eficacității supravegherii parlamentare a luptei împotriva corupției.

În special, Senatul Oliy Majlis și comisia responsabilă a consiliului local au discutat în mod critic informații cu privire la starea și tendințele corupției funcționarilor publici care desfășoară activități anticorupție în regiuni ca parte a supravegherii parlamentare.

Au fost ascultate informațiile ministrului învățământului specializat superior și secundar cu privire la progresul proiectului sectorului fără corupție.

Procurorul general a informat, de asemenea, despre activitatea depusă pentru prevenirea corupției în sectoarele sănătății, educației și construcțiilor. Activitățile ministerelor sănătății, educației și construcțiilor au fost discutate în mod critic.

În regiuni s-a purtat un dialog regulat cu sistemul judiciar, liderii sectorului și publicul pentru a discuta aspecte anticorupție în cooperare cu Kengashii locali ai deputaților populari și pentru a evalua responsabilitatea oficialilor în acest sens.

Comisia pentru probleme judiciare-juridice și anticorupție a Camerei legislative a Oliy Majlis a ținut audieri cu privire la activitatea Comitetului vamal de stat, a Ministerului Construcțiilor și a Ministerului Sănătății în prevenirea corupției în sistemul său.

Comitetul a folosit în mod eficient mecanismele de supraveghere parlamentară eficiente în perioada examinată, iar aproximativ 20 de activități de supraveghere și control au fost efectuate de către Comitet în perioada respectivă. Printre acestea se numără examinarea punerii în aplicare a legislației, ascultarea șefilor de stat și a organelor economice și monitorizarea punerii în aplicare a deciziilor Camerei Legislative și a Comitetului.

De asemenea, comisia responsabilă a Camerei Legislative lucrează eficient cu cetățenii și organizațiile neguvernamentale. În special, de când Comitetul și-a început activitatea, instituțiile societății civile au prezentat propuneri pentru 22 de modificări și completări relevante la coduri și 54 la legislație. Acestea conțin opinii motivate cu privire la modificările și completările la Codul penal, Codul muncii, Legea instanțelor și alte acte legislative.

În plus, în perioada trecută, comitetul a depus eforturi pentru studierea și soluționarea în timp util a contestațiilor cetățenilor cu privire la problemele sistemice din domeniu. În special, au fost examinate 565 de contestații ale persoanelor fizice și juridice depuse la comitet.

În 2018, au fost create comitete pentru combaterea și eradicarea corupției în Camera Legislativă și Senatul Oliy Majlis. Aceste structuri servesc la sporirea eficienței controlului parlamentar asupra luptei împotriva corupției.

Agenția pentru Dezvoltarea Serviciului Public a fost lansată în 2019. Pentru a crește prestigiul funcției publice la toate nivelurile, a elimina corupția, birocrația și birocrația, Agenția a fost instruită să ia măsuri pentru a oferi stimulente financiare și protecție socială adecvată pentru funcționarii publici [10].

Programul de stat anticorupție 2019-2020 a fost adoptat pentru a pune în aplicare sarcini specifice, inclusiv consolidarea în continuare a independenței sistemului judiciar, eliminarea condițiilor pentru orice influență nejustificată asupra judecătorilor, creșterea responsabilității și transparenței agențiilor și instituțiilor guvernamentale [11].

Anul 2020 ocupă un loc special în istoria țării noastre în ceea ce privește îmbunătățirea cadrului instituțional pentru combaterea corupției, deoarece, pe 29 iunie a acelui an, au fost adoptate două documente importante. Acestea sunt Decretul președintelui „Cu privire la măsurile suplimentare pentru îmbunătățirea sistemului de luptă în Republica Uzbekistan” și Rezoluția Președintelui „Cu privire la înființarea Agenției Anticorupție a Republicii Uzbekistan”. Aceste documente prevedeau înființarea unei noi instituții pentru punerea în aplicare a politicii de stat care vizează prevenirea și combaterea corupției - Agenția Anticorupție [12].

Agenția este definită ca o agenție guvernamentală special autorizată responsabilă pentru asigurarea unei interacțiuni eficiente între organele guvernamentale, mass-media, instituțiile societății civile și alte sectoare neguvernamentale, precum și pentru cooperarea internațională în acest domeniu. Decretul a reorganizat, de asemenea, Comisia Interdepartamentală Anticorupție Republicană în Consiliul Național Anticorupție.

În plus, începând cu 1 ianuarie 2021, au fost revocate 37 de licențe și 10 permise. A fost aprobată o Foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a activităților ministerelor și departamentelor de combatere a economiei ascunse și a corupției, precum și pentru îmbunătățirea administrării fiscale și vamale.

Împreună cu aceste documente de reglementare, ministerele și departamentele au adoptat și implementat documente departamentale care vizează creșterea eficienței combaterii și prevenirii corupției, a programelor „sector fără corupție”, precum și a altor planuri și programe în diverse domenii.

În 2020, sub președinția președintelui, au avut loc aproximativ o duzină de ședințe și sesiuni pentru a aborda problemele combaterii corupției. Toate acestea înseamnă că țara noastră este hotărâtă să lupte împotriva acestui rău la nivel de stat. Acest lucru este perceput nu numai de cetățenii țării noastre, ci și de comunitatea internațională ca o voință politică serioasă.

În special, șeful statului a ținut un discurs la cea de-a 75-a sesiune a Adunării Generale a ONU. În discursul său, el a subliniat importanța combaterii corupției, menționând că această activitate în Uzbekistan a atins un nou nivel, au fost adoptate legi importante și a fost creată o structură independentă anticorupție. Președintele uzbek a arătat lumii întregi cât de important este acest drum pentru țara noastră. Transformările pozitive, alături de asigurarea creșterii sociale și economice a țării noastre, servesc la creșterea ratingurilor și indicilor internaționali și la îmbunătățirea imaginii republicii noastre.

În Indicele de percepție a corupției din 2020 realizat de Transparency International, Uzbekistanul a urcat 7 poziții față de 2019 și a obținut o creștere stabilă timp de 4 ani consecutivi (de la 17 puncte în 2013 la 26 de puncte în 2020). Prin urmare, în raportul său din 2020, Transparency International a recunoscut Uzbekistanul drept una dintre țările cu cea mai rapidă creștere din regiune.

Cu toate acestea, în ciuda rezultatelor obținute, avem în continuare o provocare redutabilă. În Discursul său către Oliy Majlis, președintele a abordat și problema corupției, subliniind că intoleranța la orice formă ar trebui să devină o parte a vieții noastre de zi cu zi.

O serie de sarcini stabilite în Adresa pentru combaterea corupției sunt reflectate și în Programul de stat „Anul susținerii tinerilor și al întăririi sănătății publice”. În special, Agenția Anticorupție a fost însărcinată să îmbunătățească în continuare mecanismele de asigurare a deschiderii și transparenței în agențiile guvernamentale.

Conform studiului și analizei efectuate de agenție, astăzi Portalul de date deschise conține peste 10 mii de colecții de date deschise de la 147 de ministere și departamente. Pe baza rezultatelor studiului și analizei, a fost selectată și compilată o listă de 240 de propuneri pentru extinderea datelor deschise prezentate de 39 de ministere, departamente și instituții. Programul de stat include, de asemenea, dezvoltarea proiectului E-Anticorupție, care va duce reformele anticorupție la un nou nivel. Proiectul va efectua o analiză aprofundată a factorilor de corupție existenți în toate ministerele și departamentele în contextul sectoarelor și regiunilor.

Acest proces va implica reprezentanți ai instituțiilor societății civile, experți internaționali și organizații interesate. Drept urmare, pentru prima dată în țara noastră, va fi format un registru electronic al relațiilor predispuse la corupție [13]. Acest lucru, la rândul său, face posibilă eliminarea treptată a relațiilor existente cu semne de corupție cu ajutorul unor mecanisme deschise și transparente care utilizează tehnologiile informaționale modem.

Programul de stat se concentrează, de asemenea, pe o altă sarcină importantă. În special, este planificată dezvoltarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 pentru a continua activitatea în această direcție, pe o bază sistematică și cuprinzătoare. În dezvoltarea acestei strategii, se acordă o atenție specială unui plan holistic care acoperă pe deplin situația reală. Experiența țărilor care au obținut rezultate reușite în dezvoltarea și implementarea unui document politic cuprinzător timp de cinci ani este studiată. Este de remarcat faptul că multe țări obțin rezultate pozitive semnificative în lupta împotriva corupției prin adoptarea unui astfel de pachet strategic de documente și punerea în aplicare sistematică a sarcinilor sale.

Experiența unor țări precum Georgia, Estonia și Grecia arată că un program cuprinzător pe termen lung a condus la o creștere a eficacității luptei împotriva corupției și a prevenirii acesteia, precum și la o creștere a pozițiilor lor în clasamentele internaționale. În țara noastră, dezvoltarea și implementarea unui program sistematic și cuprinzător pe termen lung de combatere a corupției va servi la creșterea eficacității reformelor în acest domeniu în viitor.

Astăzi, Agenția Anticorupție lucrează activ la proiectul Strategiei Naționale. Documentul include o analiză a situației actuale, a tendințelor pozitive și a problemelor, principalii factori care cauzează corupția, obiectivele și indicatorii acesteia. Pentru a acoperi toate problemele și a lua în considerare opinia guvernului și a societății, este discutată pe larg la reuniunile de consultare naționale și internaționale cu participarea reprezentanților agențiilor guvernamentale, a oficialilor, a membrilor ONG-urilor, a mediului academic și a experților internaționali.

Este planificat ca proiectul Strategiei să fie supus discuției publice pentru a afla opinia poporului nostru.

Agenția a studiat și anul acesta faptele corupției și conflictele de interese în domeniul achizițiilor publice din regiuni. Au fost pregătite propuneri rezonabile pentru dezvăluirea publică a informațiilor cu privire la neajunsurile identificate în timpul studiului, precum și informații privind componența comisiilor de licitație pentru proiecte de achiziții și investiții de stat, comisioane pentru eliberarea autorizațiilor, participanți la procesul de cumpărare și vânzare a statului active și proiecte de parteneriat public-privat, precum și cu privire la impozitul beneficiarilor și alte beneficii. În prezent se lucrează pentru îmbunătățirea în continuare a acestor propuneri.

Trebuie remarcat faptul că lupta împotriva corupției nu este o sarcină care poate fi rezolvată în cadrul unei organizații. Este necesar să se mobilizeze toate agențiile guvernamentale, organizațiile publice, mass-media și, în general, fiecare cetățean pentru a combate acest rău. Abia atunci vom ajunge la rădăcina problemei.

Desigur, este îmbucurător să vedem rezultatele pozitive ale muncii depuse în ultimii trei-patru ani. Asta este, astăzi este clar din punctele de vedere ale oamenilor noștri că corupția a devenit unul dintre cele mai folosite cuvinte în rețelele sociale, în viața noastră de zi cu zi. Acest lucru indică faptul că populația, care joacă un rol important în lupta împotriva corupției, devine din ce în ce mai intolerantă la acest rău.

De la înființarea Agenției Anticorupție, multe ministere și departamente guvernamentale, organizații neguvernamentale, organizații internaționale și cetățeni și-au exprimat disponibilitatea de a oferi asistență gratuită, iar cooperarea câștigă acum un avânt.

Principalul lucru este de a consolida spiritul de intoleranță față de corupție în societatea noastră modernă, spiritul de luptă al anticorupției la jurnaliști și bloggeri, astfel încât agențiile guvernamentale și oficialii să privească corupția ca o amenințare pentru viitorul țării. Astăzi, toată lumea este împotriva corupției, de la înalți funcționari până la majoritatea populației, clerizii, mass-media au înțeles că trebuie eradicată, iar țara nu se poate dezvolta odată cu aceasta. Acum singura sarcină este să unim toate eforturile și să luptăm împotriva răului împreună.

Acest lucru va servi, fără îndoială, la implementarea deplină a strategiilor de dezvoltare ale țării noastre pentru anii următori.

Surse

1. „Costurile corupției: valori, dezvoltare economică atacată, miliarde pierdute, spune Guterres” site-ul oficial al ONU. 09.12.2018.

2. Decretul președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la strategia de dezvoltare ulterioară a Republicii Uzbekistan”. 07.02.2017. # PD-4947.

3. Decretul președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la măsurile de îmbunătățire a sistemului de abordare a problemelor populației”. # PR-5633.

4. Decretul președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la măsuri suplimentare pentru dezvoltarea accelerată a sistemului național de servicii publice” 31.01.2020. # PD-5930.

5. Decretul președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea sistemului anticorupție în Republica Uzbekistan” 29.06.2020. # PR-6013.

6. Rezoluția președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la măsurile de punere în aplicare a prevederilor Legii Republicii Uzbekistan„ Cu privire la combaterea corupției ”02.02.2017. # PD-2752.

7. Rezoluția Camerei Legislative a Oliy Majlis din Republica Uzbekistan „Cu privire la înființarea Comitetului pentru combaterea corupției și a problemelor judiciare”. 14.03.2019. # PD-2412-III.

8. Rezoluția Senatului Oliy Majlis din Republica Uzbekistan „Cu privire la înființarea Comitetului pentru combaterea corupției și a problemelor judiciare”. 25.02.2019. # JR-513-III.

9. Rezoluția comună a Consiliului Camerei Legislative a Oliy Majlis din Republica Uzbekistan și a Consiliului Senatului Oliy Majlis din Republica Uzbekistan „Cu privire la măsurile de creștere a eficacității controlului parlamentar în lupta împotriva corupției ”. 30.09.2019. # 782-111 / JR-610-III.

10. Decretul președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la măsurile de îmbunătățire radicală a politicii de personal și a sistemului funcției publice din Republica Uzbekistan”. 03.10.2019. PD-5843.

11. Decretul președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la măsurile de îmbunătățire a sistemului anticorupție din Republica Uzbekistan” 27.05.2019. # PD-5729.

12. Rezoluția președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la organizarea Agenției Anticorupție a Republicii Uzbekistan”. 29.06.2020. # PR-4761.

13. Decretul președintelui Republicii Uzbekistan „Cu privire la măsurile de punere în aplicare„ a strategiei de dezvoltare ulterioară a Republicii Uzbekistan pentru 2017-2021 ”pentru Anul sprijinului pentru tineret și a sănătății publice”. 03.02.2021 # PR-6155.

Uzbekistan

Uzbekistan 2021: călătorie sigură garantată

Publicat

on

Cum putem evita impactul negativ al pandemiei și să menținem în continuare dorința de a călători?

O nouă campanie a Comitetului de Stat al Republicii Uzbekistan explică de ce este garantată călătoria în siguranță.

Detalii complete despre unde să vizitați în această țară uimitoare sunt disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Turismului și Sportului din Republica Uzbekistan.

Continue Reading

Uzbekistan

Uzbekistanul adaptează strategia de combatere a terorismului la amenințările moderne

Publicat

on

Șeful Departamentului Institutului pentru Studii Strategice și Interregionale (ISRS) sub președintele Uzbekistanului Timur Akhmedov spune că Guvernul uzbec urmează principiul: este important să combată motivele care determină cetățenii să devină susceptibili la ideologiile teroriste.

Potrivit expertului, problema combaterii terorismului nu își pierde relevanța în timpul unei pandemii. Dimpotrivă, criza epidemiologică de o scară fără precedent care a cuprins întreaga lume și a afectat toate sferele vieții publice și a activității economice a dezvăluit o serie de probleme care creează un teren fertil pentru răspândirea ideilor de extremism violent și terorism.

Se observă creșterea sărăciei și șomajului, numărul migranților și al migranților forțați este în creștere. Toate aceste fenomene de criză din economie și viața socială pot crește inegalitatea, pot crea riscuri de exacerbare a conflictelor de natură socială, etnică, religioasă și de altă natură.

RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ

Uzbekistanul independent are propria sa istorie de combatere a terorismului, unde răspândirea ideilor radicale după obținerea independenței a fost asociată cu o situație socio-economică dificilă, apariția unor focare suplimentare de instabilitate în regiune, încercări de legitimare și consolidare a puterii prin religie.

În același timp, formarea grupurilor radicale în Asia Centrală a fost în mare măsură facilitată de politica ateistă de masă dusă în URSS, însoțită de represiuni împotriva credincioșilor și presiuni asupra acestora. 

Slăbirea ulterioară a pozițiilor ideologice ale Uniunii Sovietice la sfârșitul anilor '1980 și liberalizarea proceselor socio-politice au contribuit la pătrunderea activă a ideologiei în Uzbekistan și în alte țări din Asia Centrală prin emisari străini ai diferitelor centre extremiste internaționale. Acest lucru a stimulat răspândirea unui fenomen atipic pentru Uzbekistan - extremismul religios menit să submineze armonia interconfesională și interetnică în țară.

Cu toate acestea, într-un stadiu incipient de independență, Uzbekistanul, fiind o țară multinațională și multiconfesională în care trăiesc peste 130 de grupuri etnice și există 16 confesiuni, a ales calea fără ambiguități a construirii unui stat democratic bazat pe principiile secularismului.

În fața amenințărilor teroriste în creștere, Uzbekistanul și-a dezvoltat propria strategie cu prioritate în materie de securitate și dezvoltare stabilă. În prima etapă a dezvoltării măsurilor, miza principală a fost pusă pe formarea unui sistem de răspuns administrativ și penal la diferite manifestări ale terorismului, incl. consolidarea cadrului de reglementare, îmbunătățirea sistemului agențiilor de aplicare a legii, promovarea administrării eficiente a justiției judiciare în domeniul combaterii terorismului și finanțării acestuia. Activitățile tuturor partidelor și mișcărilor care solicită o schimbare anticonstituțională a sistemului de stat au fost încheiate. După aceea, majoritatea acestor partide și mișcări au intrat în clandestinitate.

Țara s-a confruntat cu acte de terorism internațional în 1999, vârful activității teroriste a fost în 2004. Astfel, în perioada 28 martie - 1 aprilie 2004, s-au desfășurat acte teroriste în orașele Tașkent, Buhara și regiunile Tașkent. La 30 iulie 2004, au avut loc atacuri teroriste repetate în Tașkent la ambasadele Statelor Unite și Israel, precum și la Parchetul General al Republicii Uzbekistan. Spectatorii și ofițerii de aplicare a legii au devenit victimele lor.

În plus, mai mulți uzbeki s-au alăturat grupărilor teroriste din Afganistanul vecin, care au încercat ulterior să invadeze teritoriul Uzbekistanului pentru a destabiliza situația.

O situație alarmantă a necesitat un răspuns imediat. Uzbekistanul a prezentat principalele inițiative de securitate regională colectivă și a desfășurat activități la scară largă pentru a forma un sistem care să asigure stabilitatea societății, a statului și a regiunii în ansamblu. În 2000, a fost adoptată Legea Republicii Uzbekistan privind combaterea terorismului.

Ca urmare a politicii externe active a Uzbekistanului, au fost încheiate o serie de tratate și acorduri bilaterale și multilaterale cu statele interesate de lupta comună împotriva terorismului și alte activități distructive. În special, în 2000, a fost semnat un acord în Tașkent între Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan „Cu privire la acțiunile comune de combatere a terorismului, extremismului politic și religios și a criminalității organizate transnaționale”.

Uzbekistanul, în fața „feței urâte” a terorismului, a condamnat cu fermitate actele teroriste comise în 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Tașkent a fost unul dintre primii care a acceptat propunerea Washingtonului pentru o luptă comună împotriva terorismului și a susținut acțiunile lor de combatere a terorismului, oferind statelor și organizațiilor internaționale care doresc să acorde asistență umanitară Afganistanului posibilitatea de a-și folosi pământul, aerul și căile navigabile.

REVIZUIRE CONCEPTUALĂ A ABORDĂRILOR

Transformarea terorismului internațional într-un fenomen socio-politic complex necesită o căutare constantă a modalităților de a dezvolta măsuri eficiente de răspuns.

În ciuda faptului că nu a fost efectuat niciun act terorist în Uzbekistan în ultimii 10 ani, participarea cetățenilor țării la ostilități în Siria, Irak și Afganistan, precum și implicarea imigranților din Uzbekistan în comiterea de acte teroriste în Statele Unite, Suedia și Turcia a necesitat o revizuire a abordării problemei deradicalizării populației și creșterea eficacității măsurilor preventive.

În acest sens, în Uzbekistanul reînnoit, accentul sa schimbat în favoarea identificării și eliminării condițiilor și cauzelor care conduc la răspândirea terorismului. Aceste măsuri sunt reflectate în mod clar în Strategia de acțiune pentru cele cinci domenii prioritare de dezvoltare a țării în 2017-2021, aprobată de președintele Republicii Uzbekistan la 7 februarie 2017.

Președintele Shavkat Mirziyoyev a subliniat crearea unei centuri de stabilitate și bună vecinătate în jurul Uzbekistanului, protecția drepturilor și libertăților omului, consolidarea toleranței religioase și a armoniei interetnice ca domenii prioritare pentru asigurarea securității țării. Inițiativele care sunt puse în aplicare în aceste domenii se bazează pe principiile Strategiei globale a ONU împotriva terorismului.

Revizuirea conceptuală a abordărilor de prevenire și combatere a extremismului și terorismului include următoarele puncte cheie.

În primul rând, adoptarea unor documente atât de importante precum Doctrina apărării, legile „Cu privire la combaterea extremismului”, „Cu privire la organismele de afaceri interne”, „Cu privire la serviciul de securitate al statului”, „Cu privire la Garda națională”, au făcut posibilă consolidarea bază pentru prevenirea luptei împotriva terorismului.

În al doilea rând, respectarea drepturilor omului și statul de drept sunt componente integrale ale luptei împotriva terorismului din Uzbekistan. Măsurile de combatere a terorismului guvernamentale sunt în concordanță atât cu legislația națională, cât și cu obligațiile statului în conformitate cu dreptul internațional.

Este important de menționat că politica de stat din Uzbekistan în domeniul combaterii terorismului și protejării drepturilor omului vizează crearea unor condiții în care aceste zone să nu intre în conflict, ci, dimpotrivă, s-ar completa și întări reciproc. Aceasta implică necesitatea dezvoltării principiilor, normelor și obligațiilor care definesc limitele acțiunilor legale admise ale autorităților care vizează combaterea terorismului.

Strategia națională privind drepturile omului, adoptată pentru prima dată în istoria Uzbekistanului în 2020, a reflectat, de asemenea, politica guvernului față de persoanele vinovate de săvârșirea infracțiunilor de terorism, inclusiv probleme de reabilitare a acestora. Aceste măsuri se bazează pe principiile umanismului, justiției, independenței sistemului judiciar, competitivității procesului judiciar, extinderii instituției Habeas Corpus și consolidării supravegherii judiciare asupra anchetei. Încrederea publicului în justiție se realizează prin punerea în aplicare a acestor principii.

Rezultatele implementării Strategiei se manifestă și în decizii mai umane ale instanțelor judecătorești atunci când se impun pedepse persoanelor care au căzut sub influența ideilor radicale. Dacă până în 2016 în cauzele penale legate de participarea la activități teroriste, judecătorii au numit perioade lungi de închisoare (de la 5 la 15 ani), astăzi instanțele sunt limitate fie la pedepse suspendate, fie închisoare de până la 5 ani. De asemenea, inculpații din cauzele penale care au participat la organizații religioase-extremiste ilegale sunt eliberați din sala de judecată sub garanția organismelor de autoguvernare a cetățenilor („mahalla”), a Uniunii Tineretului și a altor organizații publice.

În același timp, autoritățile iau măsuri pentru a asigura transparența în procesul de investigare a cauzelor penale cu „conotație extremistă”. Serviciile de presă ale agențiilor de aplicare a legii lucrează îndeaproape cu mass-media și bloggerii. În același timp, se acordă o atenție specială excluderii din listele de acuzați și suspecți a acelor persoane pentru care materialele compromisoare sunt limitate numai de către baza solicitantului fără dovezile necesare.

În al treilea rând, se desfășoară o activitate sistematică pentru reabilitarea socială, revenirea la viața normală a celor care au căzut sub influența ideilor extremiste și și-au dat seama de greșelile lor.

Se iau măsuri de decriminalizare și de radicalizare a persoanelor acuzate de infracțiuni legate de extremism violent și terorism. Așadar, în iunie 2017, la inițiativa președintelui Shavkat Mirziyoyev, așa-numitele „liste negre” au fost revizuite pentru a exclude din ele persoanele care erau ferm pe calea corecției. Din 2017, peste 20 de mii de persoane au fost excluse din astfel de liste.

O comisie specială funcționează în Uzbekistan pentru a investiga cazurile cetățenilor care au vizitat zonele de război din Siria, Irak și Afganistan. Potrivit noului ordin, persoanele care nu au comis infracțiuni grave și nu au participat la ostilități pot fi scutite de urmărire penală.

Aceste măsuri au făcut posibilă implementarea acțiunii umanitare Mehr pentru repatrierea cetățenilor din Uzbekistan din zonele conflictelor armate din Orientul Mijlociu și Afganistan. Din 2017, peste 500 de cetățeni ai Uzbekistanului, în special femei și copii, s-au întors în țară. Au fost create toate condițiile pentru integrarea lor în societate: a fost asigurat accesul la programe educaționale, medicale și sociale, inclusiv prin asigurarea de locuințe și locuri de muncă.

Un alt pas important în reabilitarea persoanelor implicate în mișcări extremiste religioase a fost practica aplicării actelor de grațiere. Din 2017, această măsură a fost aplicată peste 4 mii de persoane care execută pedepse pentru infracțiuni de natură extremistă. Actul grațierii acționează ca un stimulent important pentru corectarea persoanelor care au încălcat legea, oferindu-le șansa de a reveni în societate, familie și de a deveni participanți activi la reformele care se desfășoară în țară.

În al patrulea rând, se iau măsuri pentru a aborda condițiile favorabile răspândirii terorismului. De exemplu, în ultimii ani, politicile de tineret și de gen au fost consolidate, iar inițiativele în educație, dezvoltare durabilă, justiție socială, inclusiv reducerea sărăciei și incluziunea socială, au fost puse în aplicare pentru a reduce vulnerabilitatea la extremismul violent și recrutarea teroristului.

În septembrie 2019, a fost adoptată Legea Republicii Uzbekistan „Cu privire la garanțiile drepturilor și șanselor egale pentru femei și bărbați” (Cu privire la egalitatea de gen). În același timp, în cadrul legii, se formează noi mecanisme care vizează consolidarea statutului social al femeilor în societate și protejarea drepturilor și intereselor acestora.

Ținând cont de faptul că 60% din populația din Uzbekistan este tânără, considerată drept „resursă strategică a statului”, în 2016 a fost adoptată Legea „Politica de stat a tineretului”. În conformitate cu legea, se creează condiții pentru auto-realizarea tinerilor, pentru ca aceștia să primească o educație de calitate și să-și protejeze drepturile. Agenția pentru afaceri pentru tineret funcționează activ în Uzbekistan, care, în cooperare cu alte organizații publice, lucrează în mod sistematic pentru a oferi sprijin copiilor ai căror părinți au intrat sub influența mișcărilor extremiste religioase. Numai în 2017 au fost angajați aproximativ 10 mii de tineri din astfel de familii.

Ca urmare a implementării politicii pentru tineret, numărul infracțiunilor de terorism înregistrate în Uzbekistan în rândul persoanelor cu vârsta sub 30 de ani a scăzut semnificativ în 2020 față de 2017, de mai mult de 2 ori.

În al cincilea rând, ținând cont de revizuirea paradigmei luptei împotriva terorismului, mecanismele de formare a personalului specializat sunt îmbunătățite. Toate agențiile de aplicare a legii implicate în lupta împotriva terorismului au academii și instituții specializate.

În același timp, se acordă o atenție specială nu numai instruirii ofițerilor de aplicare a legii, ci și teologilor și teologilor. În acest scop, au fost înființate Academia Internațională Islamică, centrele internaționale de cercetare ale Imam Bukhari, Imam Termiziy, Imam Matrudi și Centrul pentru Civilizații Islamice.

În plus, școlile științifice „Fikh”, „Kalom”, „Hadith”, „Akida” și „Tasawwuf” și-au început activitatea în regiunile Uzbekistanului, unde pregătesc specialiști în unele secțiuni ale studiilor islamice. Aceste instituții științifice și educaționale servesc ca bază pentru formarea teologilor cu înaltă educație și a experților în studii islamice.

COOPERARE INTERNATIONALA

Cooperarea internațională se află în centrul strategiei de combatere a terorismului din Uzbekistan. Republica Uzbekistan este parte la toate cele 13 convenții și protocoale ONU existente privind combaterea terorismului. Trebuie remarcat faptul că țara a fost printre primii care au sprijinit lupta împotriva terorismului internațional, inclusiv Strategia ONU pentru combaterea terorismului.

În 2011, țările din regiune au adoptat un plan de acțiune comun pentru punerea în aplicare a strategiei globale a ONU împotriva terorismului. Asia Centrală a fost prima regiune în care a fost lansată o implementare cuprinzătoare și cuprinzătoare a acestui document.

Anul acesta se împlinesc zece ani de la adoptarea Acțiunii comune în regiune pentru punerea în aplicare a Strategiei globale a ONU împotriva terorismului. În acest sens, președintele Republicii Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, în timpul discursului său din cea de-a 75-a sesiune a Adunării Generale a ONU, a anunțat o inițiativă de a organiza o conferință internațională la Tașkent în 2021 dedicată acestei date semnificative.

Ținerea acestei conferințe va face posibilă rezumarea rezultatelor lucrărilor din perioada trecută, precum și stabilirea de noi priorități și domenii de interacțiune, pentru a da un nou impuls cooperării regionale în lupta împotriva amenințărilor extremismului și terorism.

În același timp, a fost instituit un mecanism pentru ca Oficiul ONU împotriva terorismului și Oficiul ONU pentru droguri și criminalitate să organizeze cursuri de instruire pas cu pas privind combaterea terorismului, extremismului violent, criminalității organizate și finanțării terorismului pentru drept oficialii de aplicare a țării.

Uzbekistanul este un membru activ al Organizației de Cooperare din Shanghai (SCO), care își propune, de asemenea, să asigure și să mențină împreună pacea, securitatea și stabilitatea în regiune. În acest context, trebuie remarcat faptul că înființarea structurii regionale antiteroriste (RATS) a SCO, cu sediul central în Tașkent, a devenit un fel de recunoaștere a rolului principal al Republicii Uzbekistan în lupta împotriva terorism. În fiecare an, cu asistența și rolul de coordonare al Comitetului executiv al SCO RATS, se desfășoară exerciții comune antiteroriste pe teritoriul părților, la care reprezentanții Uzbekistanului participă activ.

Lucrări similare sunt efectuate de Centrul Antiterorist al Comunității Statelor Independente (ATC CIS). În cadrul CSI, a fost adoptat „Programul de cooperare al statelor membre CSI în lupta împotriva terorismului și a altor manifestări violente ale extremismului pentru 2020-2022”. Succesul acestei practici este demonstrat de faptul că agențiile de aplicare a legii din țările din Commonwealth doar în 2020 au lichidat în comun 22 de celule ale organizațiilor teroriste internaționale care recrutau oameni pentru formare în rândurile militanților din străinătate.

În combaterea terorismului, Republica Uzbekistan acordă o atenție specială parteneriatului cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care este susținută de programe de doi ani pentru cooperare comună în dimensiunea politico-militară. Deci, în cadrul cooperării pentru 2021-2022, obiectivele cheie sunt combaterea terorismului, asigurarea securității informațiilor / cibernetice și asistență în combaterea finanțării terorismului.

În același timp, pentru a îmbunătăți calificările oficialilor de aplicare a legii, a fost stabilită cooperarea cu Grupul eurasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului (EAG), Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor (GAFI) și Grupul Egmont. Cu participarea experților din organizații internaționale specializate, precum și conform recomandărilor acestora, a fost elaborată o evaluare națională a riscurilor legalizării veniturilor din activitatea criminală și finanțarea terorismului în Republica Uzbekistan.

Cooperarea se dezvoltă și se consolidează activ nu numai prin intermediul organizațiilor internaționale, ci și la nivelul consiliilor de securitate ale statelor din Asia Centrală. Toate țările din regiune implementează programe de cooperare bilaterală în domeniul securității, care includ un set de măsuri destinate combaterii terorismului. Mai mult, pentru a răspunde prompt amenințărilor teroriste cu participarea tuturor statelor din regiune, au fost înființate grupuri de lucru coordonatoare prin intermediul agențiilor de aplicare a legii.

Trebuie remarcat faptul că principiile unei astfel de cooperări sunt următoarele:

În primul rând, este posibilă combaterea eficientă a amenințărilor moderne numai prin consolidarea mecanismelor colective de cooperare internațională, prin adoptarea unor măsuri coerente care exclud posibilitatea aplicării standardelor duble;

În al doilea rând, ar trebui acordată prioritate combaterii cauzelor amenințărilor, nu a consecințelor acestora. Este important ca comunitatea internațională să își intensifice contribuția la lupta împotriva centrelor radicale și extremiste care cultivă ideologia urii și creează o bandă rulantă pentru formarea viitorilor teroriști;

În al treilea rând, răspunsul la amenințarea crescândă a terorismului trebuie să fie cuprinzător și ONU trebuie să joace rolul unui coordonator cheie mondial în această direcție.

Președintele Republicii Uzbekistan, în discursurile sale din tribunele organizațiilor internaționale - ONU, SCO, CSI și altele - a subliniat în repetate rânduri necesitatea consolidării cooperării în lupta împotriva acestui fenomen la scară globală.

Abia la sfârșitul anului 2020 au fost exprimate inițiative privind: 

- organizarea unei conferințe internaționale dedicate celei de-a 10-a aniversări a implementării Strategiei globale a ONU împotriva terorismului în Asia Centrală;

- implementarea Programului de cooperare în domeniul deradicalizării în cadrul Centrului antiterorist al CSI;

- adaptarea structurii regionale antiteroriste SCO la soluția unor sarcini fundamental noi pentru a asigura securitatea în spațiul organizației.

ÎN loc de un post-cuvânt

Luând în considerare schimbările în formele, obiectele și obiectivele terorismului, Republica Uzbekistan își adaptează strategia de combatere a terorismului la provocările și amenințările moderne, bazându-se pe lupta pentru mintea oamenilor, în primul rând a tinerilor, prin creșterea culturii juridice. , iluminarea spirituală și religioasă și protecția drepturilor persoanei.

Guvernul se bazează pe principiul: este important să luptăm împotriva motivelor care îi fac pe cetățeni susceptibili la ideologii teroriste.

Prin politica sa de combatere a terorismului, statul încearcă să dezvolte în cetățeni, pe de o parte, imunitatea împotriva unei înțelegeri radicale a islamului, să promoveze toleranța și, pe de altă parte, instinctul de autoconservare împotriva recrutării.

Mecanismele colective de cooperare internațională sunt întărite și se acordă o atenție specială schimbului de experiență în domeniul prevenirii terorismului.

Și, în ciuda respingerii măsurilor dure și puternice, Uzbekistanul se numără printre cele mai sigure țări din lume. În noul „Index global al terorismului” pentru noiembrie 2020, printre 164 de state, Uzbekistan s-a clasat pe locul 134 și a intrat din nou în categoria țărilor cu un nivel nesemnificativ de amenințare teroristă ”.

Continue Reading

Uzbekistan

Dezvoltarea Uzbekistanului a mecanismului național de prevenire împotriva torturii

Publicat

on

Ca parte a implementării Strategiei de acțiune a Uzbekistanului, care a marcat începutul unei noi etape de transformări democratice și modernizare a țării, standardele internaționale ale drepturilor omului sunt puse în aplicare activ. Rezultatele sunt recunoscute de experți internaționali, scrie Doniyor Turaev, director adjunct al Institutului de cercetare legislativă și parlamentară din cadrul Oliy Majlis.

Încă din 2017, Zeid Ra'ad al-Hussein, care a vizitat țara ca înalt comisar al ONU pentru drepturile omului, a menționat că, „Volumul de propuneri, planuri și noi legislații constructive legate de drepturile omului care a apărut de când președintele Mirziyoyev a preluat funcția este remarcabil[1] „Drepturile omului - toate categoriile de drepturi ale omului - figurează foarte bine în cadrul celor cinci seturi de priorități stabilite în documentul de politică generală care ghidează aceste reforme propuse - Strategia de acțiune 2017-21 a președintelui. Oricine dorește să înțeleagă ce stă la baza schimbărilor care încep să aibă loc în Uzbekistan - și ce se află în spatele vizitei mele - ar trebui să se uite atent la Strategia de acțiune."[2]

Astăzi, Uzbekistanul este parte la cele zece instrumente internaționale internaționale ale drepturilor omului, inclusiv Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (denumită în continuare „Convenția împotriva torturii”) și ia în mod consecvent măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor acesteia în legislație.

Luând în considerare faptul că progresul în domeniul drepturilor omului și, în special, în prevenirea torturii, este unul dintre indicatorii care demonstrează nivelul de maturitate al democrației în țară, problemele conformității legislației naționale relevante cu standardele internaționale sunt de primă importanță în cursul reformelor în curs pentru Uzbekistan, care construiește un stat democratic guvernat de lege.

Pe baza obligației de a lua măsuri eficiente pentru prevenirea actelor de tortură și a relelor tratamente care decurg din Convenția împotriva torturii, Uzbekistanul, împreună cu adoptarea unui set de măsuri în acest domeniu, face modificări adecvate legislației.

Având în vedere această, să luăm în considerare cele mai recente schimbări esențiale, în opinia noastră, ale legislației naționale referitoare la prevenirea torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante.

În primul rând, au fost aduse modificări la articolul 235 din Codul penal, având ca scop sporirea răspunderii pentru utilizarea torturii, extinderea gamei de posibile victime și a celor care vor fi trași la răspundere.

Trebuie remarcat faptul că versiunea anterioară a articolului 235 din Codul penal

a restricționat practicarea interzisă a torturii la acțiunile autorităților de aplicare a legii și nu a acoperit faptele de „alte persoane care acționează în calitate oficială ”, inclusiv acele „acte care rezultă din instigarea, consimțământul sau acordarea unui funcționar public”. Cu alte cuvinte, versiunea anterioară a articolului 235 din Codul penal nu conținea toate elementele articolului 1 din Convenția împotriva torturii, asupra căruia Comitetul ONU împotriva torturii și-a atras în mod repetat atenția. Acum, noua versiune a acestui articol al Codului penal prevede elementele de mai sus ale Convenției.

În al doilea rând, articolele 9, 84, 87, 97, 105, 106 din Codul executiv penal au fost modificate și completate cu norme menite să protejeze mai bine drepturile condamnaților, inclusiv asigurarea drepturilor lor de exercițiu, consiliere psihologică, condiții de muncă sigure, odihnă, concediu, remunerație a muncii, acces la asistență medicală, formare profesională etc.

În al treilea rând, Codul de răspundere administrativă a fost completat de nou Articol 1974, care prevede responsabilitatea administrativă pentru obstrucționarea activităților juridice ale Ombudsmanului parlamentar (comisarul Oliy Majlis al Republicii Uzbekistan pentru drepturile omului).

În special, articolul prevede răspunderea pentru neefectuarea funcționarilor de către funcționari în fața comisarului, creând obstacole în calea activității sale, oferindu-i informații false în mod deliberat, neexaminarea funcționarilor de apeluri, petiții sau eșecul acestora să îndeplinească termenele pentru luarea în considerare a acestora fără un motiv întemeiat.

în al patrulea rând, au fost aduse modificări importante legii „Despre comisarul Oliy Majlis al Republicii Uzbekistan pentru Drepturile Omului (Ombudsman)” (în continuare - Legea), conform căruia:

- facilitățile corecționale, locurile de detenție și centrele speciale de primire sunt acoperite de conceptul unic de „locuri de detenție';

- se creează un sector care să faciliteze activitățile comisarului privind prevenirea torturii și a relelor tratamente în structura secretariatului comisarului;

- competențele comisarului în acest domeniu sunt prescrise în detaliu. În special, legea a fost completată de noul articol 209, potrivit cărora comisarul poate lua măsuri pentru prevenirea torturii și a altor maltratări prin vizite regulate la locurile de detenție.

De asemenea, în conformitate cu articolul 209 din lege, comisarul va crea un grup de experți pentru a-și facilita activitățile. Grupul de experți va fi format din reprezentanți ai ONG-urilor cu cunoștințe profesionale și practice în domeniul jurisprudenței, medicinei, psihologiei, pedagogiei și altor domenii. Comisarul stabilește sarcinile membrilor grupului de experți și emite ordine speciale pentru a le permite să viziteze liber locurile de detenție și alte facilități din care persoanele nu au voie să plece după bunul plac.

Aici trebuie remarcat faptul că legea stabilește principalele elemente ale mecanismului preventiv - vizite regulate la locurile de detenție.

Deși Uzbekistanul nu este parte la Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii (denumit în continuare „Protocolul”), se poate spune totuși că, ținând seama de dispozițiile sale, precum și în cadrul îndeplinirii obligațiilor sale internaționale și prevederile Convenției împotriva torturii, țara și-a creat "preventiv național mecanism".

Pe baza dispozițiilor protocolului, un „mecanism național de prevenire” (denumit în continuare „NPM”) înseamnă unul sau mai multe organisme de vizită înființate, desemnate sau întreținute la nivel intern pentru prevenirea torturii și a altor tratamente inumane. Articolul 3 din protocol obligă statele părți să înființeze, să desemneze sau să întrețină astfel de organisme.

Rațiunea înființării unui NPM a fost justificată în detaliu de raportorul special al ONU pentru tortură (A / 61/259). Potrivit acestuia, rațiunea „se bazează pe experiența potrivit căreia tortura și relele tratamente au loc de obicei în locuri izolate de detenție, unde cei care practică tortura se simt încrezători că sunt în afara posibilității de monitorizare și responsabilitate eficientă”. „În consecință, singura modalitate de a sparge acest cerc vicios este expunerea locurilor de detenție la controlul public și transformarea întregului sistem în care polițiștii, oficialii de securitate și de informații operează mai transparent și responsabil pentru monitorizarea externă.”[3]

Legea, așa cum sa menționat deja mai sus, stabilește un nou mecanism preventiv, care îi conferă comisarului dreptul de a lua măsuri pentru prevenirea torturii și a relelor tratamente prin vizite regulate la locurile de detenție, precum și de a lua măsuri similare la alte facilități din care persoanele nu au voie să plece după bunul plac.

În plus, s-au făcut pași importanți recent pentru consolidarea sistemului național de protecție a drepturilor omului, în special:

Strategia națională a Republicii Uzbekistan privind drepturile omului a fost adoptat;

- pentru a pune în aplicare strategia națională și a extinde în continuare puterile Parlamentului în exercitarea controlului parlamentar asupra punerii în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uzbekistanului în domeniul drepturilor omului; Comisia parlamentară pentru respectarea obligațiilor internaționale privind drepturile omului s-a stabilit;

- poziția comisarul pentru drepturile copilului s-a stabilit;

- au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea statutului Centrul Național pentru Drepturile Omului din Republica Uzbekistan;

În plus, trebuie subliniat separat faptul că Uzbekistanul a fost ales în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Până în prezent, pentru a implementa în continuare normele internaționale și a îmbunătăți legislația națională și practicile preventive în acest domeniu, Comisia parlamentară pentru respectarea obligațiilor internaționale privind drepturile omului, împreună cu autoritățile competente ale statului, efectuează următoarele:

În primul rând. Conform protocolului, anumite categorii de instituții intră în mod inerent în sfera definiției „loc de detenție” și ar putea fi menționate într-o definiție neexhaustivă din legislația națională în scopul clarității.[4] De exemplu, astfel de instituții pot include instituții psihiatrice, centre de detenție pentru minori, locuri de detenție administrativă etc.

În acest sens, problema includerii în legislație o serie de instituții principale, pe care NPM îl poate vizita în mod regulat, este luat în considerare.

Al doilea. În conformitate cu Convenția împotriva torturii, conceptele de „tortură” și „tratament sau pedeapsă crudă, inumană sau degradantă” sunt diferențiate în funcție de forma, scopul comiterii și nivelul de gravitate al suferinței cauzate victimei prin acest act. .

Având în vedere acest lucru, problema diferențierea conceptelor de „tortură” și „pedeapsă sau tratament crud, inuman sau degradant” și stabilirea în legislație a definițiilor clare și a măsurilor de răspundere pentru aceste acte este luată în considerare.

Al treilea. Ca parte a punerii în aplicare a prevederilor Convenției împotriva torturii, calitatea informațiilor și a activităților educaționale privind drepturile omului este îmbunătățită, adică se desfășoară activități de informare despre esența și conținutul legilor privind interzicerea torturii și a relelor tratamente. Este planificată includerea subiectului interzicerii torturii și a relelor tratamente în programele de instruire nu numai pentru oficialii de aplicare a legii, ci și pentru personalul medical, pedagogic și alți angajați care ar putea fi implicați în tratamentul persoanelor din locurile de detenție.

Al patrulea. Problema ratificării Protocol opțional la Convenția împotriva torturii este luată în considerare și, având în vedere acest lucru, este planificată invitarea raportorului special al ONU pentru tortură în Uzbekistan.

Astfel, se poate observa că în Uzbekistan se iau măsuri active, direcționate și sistemice pentru a îmbunătăți în continuare mecanismul național de prevenire care vizează o mai bună prevenire și prevenire a torturii și încercări de tratament sau pedeapsă crudă, inumană sau degradantă.

Trebuie admis că, desigur, există încă o serie de probleme nerezolvate în acest domeniu în Uzbekistan astăzi. Cu toate acestea, există voință politică de a merge mai departe cu reformele drepturilor omului.

În concluzie, am dori să cităm cuvintele discursului președintelui din Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev la 46th sesiunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, afirmând că Uzbekistanul „va continua să suprime cu strictețe orice formă de tortură, tratament inuman sau degradant” și „în calitate de membru al Consiliului Drepturilor Omului va apăra și va promova activ principiile și normele universale ale dreptului internațional al drepturilor omului”.


[1] [1] A se vedea „Declarațiile de deschidere ale Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului Zeid Ra'ad Al Hussein la o conferință de presă în timpul misiunii sale în Uzbekistan” (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx ? NewsID = 21607 & LangID = E).

[2] Ibid.

[3] Raportul raportorului special al ONU privind tortura, alin. 67, Adunarea Generală a ONU A61 / 259 (14 august 2006).

[4] A se vedea Ghidul pentru stabilirea și desemnarea NPM (2006), APT, p.18.

Continue Reading
publicitate

Twitter

Facebook

publicitate

Trending