Conectează-te cu noi

Uzbekistan

Sprijinul pentru antreprenori crește și sarcina asupra afacerilor este redusă în Uzbekistan

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Videoconferința desfășurată la 15 aprilie 2022 sub președinția președintelui Republicii Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev a fost dedicată problemelor de asigurare a stabilității prețurilor pe piețe prin creșterea producției de alimente în cadrul securității aprovizionării cu alimente a țării, precum și ca suport suplimentar pentru antreprenori – scrie Mukhsinjon Kholmukhamedov (foto), director adjunct al Centrului pentru Cercetare Economică și Reforme sub administrația președintelui Uzbekistanului.

De remarcat că, în timpul reformelor din țară, sectorului de afaceri i sa acordat în mod tradițional o atenție sporită. Acest lucru este dovedit de dinamica de creștere a întreprinderilor mici de afaceri înregistrate în Uzbekistan, când în 2021 erau 503 mii de companii (în 2016 - 278 mii), iar acum există aproximativ 1.5 milioane de antreprenori care au creat aproximativ 5 milioane de locuri de muncă.n august 20, 2021, în cadrul primului dialog deschis cu antreprenorii, au fost ridicate un număr mare de probleme în sfera fiscalității, folosirii terenurilor, facilitarea afacerilor, sprijinirea exporturilor și alte probleme de interes pentru antreprenori. La acel moment, au fost primite peste 15,000 de contestații, întrebări și propuneri din partea întreprinderilor în domenii precum finanțarea și creditarea afacerilor, impozitarea, alocarea terenurilor, accesibilitatea infrastructurii și obținerea de licențe și autorizații. Apoi, în urma rezultatelor întâlnirii, au fost date instrucțiuni adecvate și au fost stabilite sarcini specifice.

În cadrul videoconferinței din 15 aprilie 2022, au fost discutate și măsuri suplimentare de sprijinire a antreprenorilor. Președintele a prezentat o serie de inițiative care vizează reducerea sarcinii fiscale, inspecții și cerințe pentru antreprenori, simplificarea eliberării autorizațiilor, sprijinirea exportatorilor, rambursarea TVA și creșterea atractivității creditului, precum și comentarii critice asupra activității statului. organisme la nivel local să rezolve problemele existente în sfera dezvoltării antreprenoriatului și termenele stabilite pentru soluționarea acestora.

Taxe, inspecții și autorizații
Este de remarcat faptul că în ultimii trei ani numărul impozitelor din țară a fost redus de la 16 la 9, iar cotele impozitelor pe proprietate, pe venit și sociale s-au redus la jumătate. În cadrul ședinței s-a anunțat simplificarea sistemului de administrare și inspecție fiscală pentru întreprinzători de la 1 iunie 2022. Astfel, odată cu conversia sistemului de impozitare pe proprietate la principiile de piață, practica aplicării unor cote suplimentare de impozitare ridicate la facilitățile ineficiente va fi desființată. În plus, inovațiile au afectat și TVA, și anume, întreprinderilor cu o cifră de afaceri mai mare de 1 miliard sumă li se va atribui automat – fără analiză și verificare prealabilă – statutul de plătitor de TVA, iar contribuabilii din zona de risc crescut vor fi anunțați despre aceasta înainte de suspendarea certificatului de TVA.
În plus, 22 de tipuri de audit ar fi acum efectuate numai cu permisiunea ombudsmanului afacerilor pentru a preveni interferența nejustificată cu activitățile comerciale. În același timp, a fost prevăzută sarcina de a simplifica cerințele pentru eliberarea diferitelor autorizații. De exemplu, dacă analizăm cele 200 de standarde sanitare în vigoare astăzi, se dovedește că pur și simplu nu se poate respecta 20. Acest lucru este valabil mai ales pentru cerințele sanitare pentru unitățile de alimentație publică, precum și pentru serviciile de livrare. Astfel, ca principale probleme legate de catering, s-a acordat atenție legislației învechite, o povară fiscală mare (cateringul plătește 7-9 tipuri de taxe), motiv pentru care o parte din această afacere intră în „umbră”, precum și numeroase inspecții, care creează un mediu propice pentru corupție. Pentru a rezolva aceste probleme, abordările vor fi revizuite, iar punctele și cerințele învechite din legislație vor fi anulate.

În sprijinul exportatorilor
Sprijinul pentru exportatori va fi consolidat, în special, prin rezolvarea problemei rambursărilor de TVA. Astfel, pentru exportatori, acum va fi utilizat un mecanism simplificat, și anume, când 80% din TVA va fi rambursat în 7 zile fără verificări suplimentare (anterior 60 de zile și rambursarea rapidă în 7 zile era disponibilă doar pentru unele categorii de exportatori) . Dialogul deschis de anul trecut cu antreprenorii a stabilit sarcina de a introduce procedura de rambursare a TVA fără documente suplimentare, ceea ce va facilita foarte mult furnizarea de rapoarte pentru peste 14 mii de antreprenori. Evident, sarcina va fi în sfârșit îndeplinită anul acesta.
De asemenea, pe lângă această inovație trebuie amintit și Decretul prezidențial „Cu privire la măsurile suplimentare de sprijinire a participanților la activități de comerț exterior”, semnat la 6 aprilie 2022, conform căruia până la 1 aprilie 2023 întreprinderile locale, exportatorii cu valoare adăugată ridicată vor primi subvenții pentru costurile de transport, unde vor reprezenta 50% din costurile de transport pentru exporturile în străinătate apropiată și 70% pentru exporturile către UE. Acest lucru va reduce costurile de logistică, va crește volumul produselor exportate cu valoare adăugată mare și va crește competitivitatea acesteia pe piețele externe. În plus, întâlnirea a mandatat înființarea unui sediu permanent pentru a menține legătura cu exportatorii pentru a aborda problemele emergente imediat și în timp util. Va exista un call center la sediu unde puteți apela la numărul scurt 1094.

Acces la teren și credit
La întâlnirile din regiuni, antreprenorii au exprimat peste o mie de probleme problematice, printre care cele mai des legate de creditul la prețuri accesibile, administrarea fiscală, precum și alocarea terenurilor. Separat, accentul a fost pus pe problema vânzării terenurilor din licitațiile electronice. În ciuda faptului că 35,000 de loturi de teren au fost incluse în sistemul electronic, nici un singur teren din regiunile Navoi, Syrdarya, Tașkent și orașul Tașkent nu a fost scos la licitație. Khokims au fost instruiți să trateze această problemă cu toată seriozitatea și responsabilitatea.
Anul trecut, Președintele a ordonat să scoată la licitație obiecte din proprietatea statului împreună cu terenul pe care acestea sunt amplasate ca un singur ansamblu imobiliar, iar antreprenorii care au cumpărat imobilul vor putea deține și terenul adiacent acestuia pe drept de proprietate privată. În cadrul Cabinetului de Miniștri a fost deja înființat un grup de lucru, care va coordona identificarea suprafețelor vacante în contextul makhallas, formarea de proiecte care implică organizații profesionale și implementarea terenurilor.
În plus, șeful statului a dat instrucțiuni să aloce fonduri suplimentare Fondului de stat pentru sprijinirea antreprenoriatului și să crească eficacitatea asistenței financiare. Astfel, în sectorul serviciilor, Banca Națională a Uzbekistanului va atrage 200 de milioane de dolari, care vor fi direcționați către antreprenori. Cuantumul creditului va fi de până la 5 miliarde de sume, iar rata creditului nu va depăși 18% ținând cont de compensația din fond. Totodată, 300 de milioane de dolari vor fi alocați pentru finanțarea proiectelor de afaceri mici și mijlocii din regiuni. Aceste fonduri vor fi plasate in moneda nationala la rata de 10% pe o perioada de 7 ani in banci care ofera cele mai bune conditii pentru antreprenori. Totodată, rata creditului acordat antreprenorului nu va depăși 14%. Instituțiile financiare nebancare vor avea, de asemenea, oportunități de finanțare a afacerilor - acest lucru va fi prevăzut în noua lege. De asemenea, sunt introduse mecanisme de creditare a antreprenorilor în moneda națională, indiferent de moneda în care băncile atrag resurse și vor rămâne și beneficiile fiscale pentru antreprenorii înregistrați în zonele economice. O atenție deosebită va fi acordată necesității utilizării raționale a fondurilor și doar proiectelor care vor da roade, vor crește veniturile și vor crea locuri de muncă.

Indicatorii de activitate ale afacerii continuă să crească
De menționat că de-a lungul anilor reformelor au fost adoptate circa 2 mii de legi, decrete și rezoluții care vizează sprijinirea dezvoltării afacerilor private. O atenție deosebită a fost acordată eliminării a numeroase bariere administrative în calea afacerilor. Au fost anulate 114 licențe și autorizații pentru 33 de tipuri de activități, au fost simplificate procedurile de obținere a autorizațiilor, iar termenele de eliberare a acestora au fost reduse în medie de 2 ori. Au fost anulate și verificările inutile, iar restricțiile legate de cifra de afaceri de numerar, valută și materii prime au fost ridicate. Efectele pozitive ale acestor reforme pot fi observate clar în diverși indicatori economici calculați lunar de Centrul de Cercetare și Reforme Economice, precum Indicele activității de afaceri (IDA) și Indicele climatului de afaceri, implementați conform metodologiei analogului Indicele climatului de afaceri al Institutului IFO din Germania (Institutul IFO). Astfel, în martie 2022, IDA în regiuni și capital a crescut cu 2.6% față de luna precedentă, iar indicatorul consolidat al climatului de afaceri în februarie 2022 a fost de 60 de puncte, ceea ce evaluează starea climatului de afaceri din țară ca fiind pozitiv.

publicitate

Referitor la indicatori cheie de afaceri din regiuni și capitală, volumul veniturilor fiscale în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022 a crescut cu 17.4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere a fost realizată datorită schimbărilor pozitive din economie, a conjuncturii prețurilor pe piața mondială a aurului, a îmbunătățirii sistemului de administrare fiscală, inclusiv a introducerii de noi instrumente administrative, a digitalizării și automatizării proceselor, a legalizării activităților de afaceri și a simplificării procedura de respectare a cerințelor legislației fiscale. În ceea ce privește încasările plăților vamale pentru această perioadă, acestea au crescut cu 45.7%. Această creștere se datorează creșterii volumului importurilor impozabile și a cursului de schimb, măsurilor luate de autoritățile vamale pentru simplificarea procedurilor vamale, accelerarea punerii în liberă circulație a mărfurilor și introducerea unor noi metode de administrare vamală.

Volumul exporturilor de mărfuri a crescut cu 12.2% de la începutul anului față de aceeași perioadă a anului trecut. Se datorează ritmului de creștere în creștere a exporturilor de bunuri industriale, produse alimentare, produse chimice și produse agroalimentare. Să nu uităm de volumul creditelor acordate de băncile comerciale în această perioadă, care a crescut cu 8.5% față de aceeași perioadă a anului trecut datorită creditării proiectelor mari din sectorul real al economiei. De asemenea, este de remarcat o creștere a volumului tranzacțiilor la Bursa Republicană de Mărfuri din Uzbekistan cu 43.8%, ca urmare a creșterii vânzărilor de bunuri precum benzină, motorină, metale feroase laminate și fibre de bumbac, materiale de construcție etc.

Khokimiyats și consiliile publice au sarcini
Un număr mare de inspecții nejustificate ale activităților antreprenorilor de către unii khokimiyats au fost evaluate critic. Astfel, au fost efectuate 11,000 de controale în Tașkent, 8,000 în regiunea Tașkent, 7,000 în regiunea Fergana și 6,000 în regiunea Surkhandarya. Khokims au fost instruiți să țină întâlniri cu antreprenorii în termen de o săptămână și să-și rezolve problemele. De asemenea, în ciuda măsurilor luate, există încă o serie de probleme complexe și importante de administrare fiscală și de împărțire a sarcinilor care necesită o analiză atentă și constructivă. Prin urmare, în cadrul Comitetului Fiscal de Stat se va înființa un Consiliu Public, în care se vor ține întâlniri periodice cu membrii Camerei de Comerț și Industrie, Camerei Consilierilor Fiscali, Camerei Conturiștilor și Asociației Naționale a Contabililor și Auditorilor, ca precum și oameni de știință, antreprenori și personalități publice. În plus, pentru a continua dialogul cu afacerile asupra măsurilor luate și asupra noilor produse software, Ministerul Finanțelor și Comitetul Fiscal de Stat împreună cu organizațiile profesionale vor ține întâlniri periodice cu antreprenorii, precum și vor discuta propunerile acestora și probleme, inclusiv cele care vin prin canale telegrame către autoritățile fiscale.
***
Transformările care vizează eliminarea a numeroase bariere administrative în calea afacerilor, neamestecul în activitatea antreprenorială și, în general, îmbunătățirea climatului de afaceri, vor duce la schimbări pozitive semnificative atât în ​​economia țării, cât și în dezvoltarea afacerilor. Implementarea activă va permite atingerea accelerată a obiectivelor pe scară largă stabilite în „Strategia de dezvoltare a Noului Uzbekistan pentru 2022-2026”.

Mukhsinjon Hholmukhamedov este  Director adjunct al Centrului pentru Cercetare și Reforme Economice sub administrația președintelui Uzbekistanului

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending