Conectează-te cu noi

Economia digitală

Comisia prezintă noi inițiative pentru infrastructurile digitale de mâine

ACȚIUNE:

Publicat

on

Comisia Europeană a prezentat un set de acțiuni posibile pentru a stimula inovarea, securitatea și reziliența infrastructurilor digitale. Competitivitatea viitoare a economiei Europei depinde de aceste infrastructuri și servicii avansate de rețea digitală, deoarece conectivitatea rapidă, sigură și răspândită este esențială pentru implementarea tehnologiilor care ne vor aduce în lumea de mâine: telemedicină, conducere automată, întreținere predictivă a clădirilor sau agricultura de precizie.

Acest pachet de conectivitate digitală își propune să înceapă o discuție cu privire la propuneri concrete cu părțile interesate, cu statele membre și cu parteneri similari cu privire la modul de modelare a viitoarelor acțiuni politice ale UE în vederea obținerii unui consens:

  •  Cartea albă despre „Cum să stăpânim nevoile de infrastructură digitală ale Europei?” analizează provocările cu care se confruntă Europa în prezent în lansarea viitoarelor rețele de conectivitate și prezintă posibile scenarii pentru a atrage investiții, a stimula inovația, a crește securitatea și a realiza o adevărată piață unică digitală.
  •  Recomandare privind securitatea și rezistența infrastructurilor de cabluri submarine prezintă un set de acțiuni la nivel național și UE care vizează îmbunătățirea securității și rezilienței cablurilor submarine, printr-o mai bună coordonare în întreaga UE, atât în ​​ceea ce privește guvernanța, cât și finanțarea.

UE ar trebui să promoveze o comunitate vibrantă de inovatori europeni, promovând dezvoltarea conectivitate integrată și infrastructuri de calcul colaborative. Pentru a atinge acest obiectiv, Cartea albă are în vedere crearea unei rețele „Connected Collaborative Computing” („Rețeaua 3C”) pentru a crea infrastructuri și platforme integrate end-to-end pentru cloud și edge de telecomunicații, care ar putea fi utilizate pentru a orchestra dezvoltarea tehnologiilor inovatoare și a aplicațiilor AI pentru diferite cazuri de utilizare. O astfel de abordare colaborativă ar putea fi pregătită prin înființarea de proiecte pilot la scară largă sau prin intermediul unui posibil nou proiect important de interes european comun (IPCEI) în continuumul de calcul.

De asemenea, este esențial să o mai bună pârghie a sinergiilor dintre inițiativele existente, cum ar fi IPCEI activat Infrastructură și servicii cloud de generație următoare, și programe de finanțare, cum ar fi Facilitatea Conectarea Europei și Europa Digitală. Aceasta ar putea include a posibil rol coordonator pentru întreprinderea comună pentru rețele și servicii inteligente (SNS JU) pentru a sprijini crearea unui ecosistem de conectivitate și de calcul în colaborare.  

În plus, UE trebuie să realizeze întregul potențial al pieței unice digitale pentru telecomunicații, luând în considerare măsuri care să asigure o adevărată condiții de egalitate și să regândesc domeniul de aplicare și obiectivele cadrului său de reglementare actual. Această reflecție ar trebui să țină seama de convergența tehnologică dintre telecomunicații și cloud, care sunt totuși supuse unor cadre de reglementare diferite, precum și de necesitatea de a se asigura că toți operatorii care investesc în infrastructura digitală pot beneficia de amploarea necesară pentru a efectua investiții masive. Aceasta ar putea presupune o abordare mai armonizată a procedurilor de autorizare ale operatorilor de telecomunicații, o guvernanță mai integrată la nivelul Uniunii pentru spectrul de frecvențe și posibile modificări ale politicii de acces cu ridicata. De asemenea, Comisia poate lua în considerare măsuri pentru a accelera oprirea cuprului până în 2030 și pentru a încuraja ecologizarea rețelelor digitale prin îmbunătățirea eficienței acestora.

Pentru a proteja rețeaua și infrastructura de calcul a Europei, un element esențial al securității noastre economice, UE ar trebui stimularea implementării și sporirea securității și rezistenței infrastructurilor strategice de cabluri submarine. Pornind de la recomandarea adoptată împreună cu Cartea albă, un sistem comun de guvernanță al UE poate fi luat în considerare pe termen lung, împreună cu o revizuire a instrumentelor disponibile menite să stimuleze mai bine investițiile private pentru a sprijini Proiecte prin cablu de interes european (CPEI).

Ca acțiune imediată care răspunde solicitărilor din partea statelor membre și a părților interesate, recomandarea urmărește să îmbunătățească coordonarea în cadrul UE, de exemplu prin evaluarea și atenuarea riscurilor de securitate, stabilirea unui Cutie de instrumente de securitate prin cablu, și eficientizarea procedurilor de acordare a permiselor. În plus, pentru a sprijini urmărirea recomandării, Comisia instituie Grupul de experți în infrastructura cablurilor submarine, compus din autoritățile statelor membre.

publicitate

Pasii urmatori

Comisia a lansat astăzi o consultare publică cu privire la 12 scenarii prezentate în Cartea albă. Consultarea se va încheia pe 30 iunie 2024. Contribuțiile vor fi publicate și vor contribui la viitoarele acțiuni de politică.

Context

UE a întreprins deja mai multe acțiuni pentru a stimula tranziția rețelelor tradiționale de conectivitate către infrastructurile viitorului:

  • La 23 februarie 2023, Comisia a lansat o amplă consultare exploratorie privind viitorul sectorului de conectivitate și al infrastructurii acestuia, a cărui au fost publicate rezultatele în luna octombrie 2023.
  • Împreună cu consultarea, Comisia a prezentat și documentul Legea privind infrastructura Gigabit (GIA), pentru care a s-a găsit un acord politic la 5 februarie 2024, la un an de la propunere. GIA introduce un set de acțiuni pentru a simplifica și accelera implementarea rețelelor de foarte mare capacitate, reducând sarcina administrativă și costul implementării.
  • Acordul a venit în același timp cu adoptarea Recomandare privind promovarea reglementară a conectivității gigabit (Recomandarea Gigabit), care oferă autorităților naționale de reglementare îndrumări cu privire la modul de concepere a obligațiilor de remediere a accesului angro pentru operatorii cu putere semnificativă pe piață.
  • În plus, UE a luat măsuri pentru a ne consolida conectivitatea coloană vertebrală prin, de exemplu, parteneriatele Global Gateway, care asigură conectivitate de înaltă calitate cu toate părțile Uniunii, inclusiv cu regiunile ultraperiferice, insulele, statele membre cu litoral și țările de peste mări și teritorii. Parteneriatul Global Gateways, finanțat prin CEF, sprijină infrastructuri cheie, cum ar fi cablurile submarine.

Pentru mai multe informatii

Cartea albă „Cum să stăpânim nevoile de infrastructură digitală ale Europei?”

Recomandare privind securitatea și rezistența infrastructurilor de cabluri submarine

Fact Sheet

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending