Conectează-te cu noi

Termene și condiții

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Actualizat 31 / 10 / 2019

Accesul și utilizarea www.eureporter.co, www.eureporter.ie și www.eureporter.tv și buletinele informative („site-ul”) sunt asigurate de

EU Reporter Media & Communications Ltd (Republica Irlanda)

ADRESA DE TRADUCERE:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Irlanda

SEDIUL SOCIAL:

Biserica Neagră, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irlanda

Nr. Companie: 659786 Nr. TVA: IE 3732102TH

E-mail: [e-mail protejat]

UE REPORTER poate, la discreția sa, schimba acești Termeni și Condiții ("Termeni").
Dacă dvs. („utilizator”) nu sunteți de acord să fiți obligați de acești termeni, nu ar trebui să contribuiți la conținut sau să utilizați site-ul sau să vă abonați la buletinele informative ale acestuia.

1. Conținutul site-ului
(a) În timp ce informațiile conținute în site-ul este actualizat periodic, nici o garanție este dat fiind faptul că informațiile furnizate în acest site sunt corecte, complete, și / sau până la data de.

(b) Conținutul continute pe site-ul sunt furnizate numai în scop informativ general și nu constituie consultanță juridică sau alt profesionist cu privire la orice subiect.

REPORTER (c) UE nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice pierdere care poate rezulta din recurgerea la conținutul conținute pe site-ul.

(d) Acest site și conținutul său sunt furnizate "CA ATARE" și "CA DISPONIBILĂ", fără garanție de orice fel, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, sau non-încălcare.

(e) Utilizatorul acceptă să utilizeze site-ul web și conținutul acestuia numai în scopuri legale și într-un mod care nu încalcă drepturile, restricționarea sau inhibarea oricui altcinere a utilizării site-ului și a conținutului acestuia. Comportamentul interzis include hărțuirea sau provocarea de primejdie sau inconvenient oricărei persoane, transmiterea de conținut obscen, neadevărat sau ofensator sau perturbarea fluxului normal de dialog în cadrul REPORTERUL UE.

2. Copyright și mărci comerciale
(a) toate drepturile de autor, mărci comerciale, drepturi de design, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) pe site-ul și toate conținuturile (inclusiv toate aplicațiile), situat pe site-ul revin în REPORTER UE sau licențiatorii săi.

(b) numele, imaginile și logo-urile care identifică REPORTER UE sau terțe părți și produsele și serviciile lor sunt supuse dreptului de autor, drepturi de design și mărci comerciale ale REPORTER UE și / sau terți. Nici o dispoziție a acestor termeni nu va fi interpretată ca oferind vreo licenta sau drept de a utiliza orice marcă, desen sau model sau drepturile de autor de reporter UE sau orice terță parte.

(c) fotografii și filme sunt drepturile de autor de reporter UE, cu excepția cazului în mod explicit altfel și menționează creditate

3. Utilizarea site-ului de
(a) Este permisă descărcarea și stocarea temporară a site-ului web în vederea vizualizării pe un computer personal sau un dispozitiv de comunicații mobile.

(b) Conținutul site-ului web este protejat prin drepturi de autor în conformitate cu convențiile internaționale și, în afară de permisiunea menționată, reproducerea, stocarea permanentă sau re-transmisia conținutului este interzisă fără acordul scris prealabil.

(c) republicarea ocazională a tipăritului sau a videoclipului (o dată pe săptămână sau mai puțin frecvent), pentru uz necomercial este permisă numai cu indicarea sursei și prin link-ul la articolul inițial. Orice altă utilizare este supusă sindicalizării este permisă numai cu aprobarea prealabilă a REPORTERULUI UE și poate fi supusă unei taxe. Pentru detalii în acest sens, vă rugăm să contactați [e-mail protejat]

4. Conținut terță parte și site-ul
(a) Unele conținuturi (inclusiv link-uri, scrisori către editor, blog si comentarii la articole) de pe site-ul sunt furnizate de o terță parte și poate duce la alte site-uri, inclusiv cele exploatate și întreținute de către terți ("Conținut terță parte ').

(b) REPORTER UE include tertilor numai ca un avantaj pentru utilizatorii săi, și prezența unor astfel de conținuturi nu implică responsabilitatea UE Reporter pentru ei, pentru site-ul legat sau o aprobare a conținutului sau site-ul legat sau operatorul acesteia.

(c) Conținutul terților trebuie să fie legal, decent, veridic, onest, civil și cu bun gust. Nu trebuie să fie perturbatoare sau jignitoare. Acesta nu trebuie să conțină conținut ilegal, nume de utilizator necorespunzătoare (de exemplu, vulgar, ofensator etc.) sau materiale off-topic.

(d) Conținutul unei terțe părți poate include articole plasate, fie pro-bono, fie cu plată, și poate fi identificat ca o contribuție jurnalistică în numele jurnalistului, ca o postare de invitat neplătită în numele autorului sau ca o contribuție plătită. pentru postarea sponsorizată în numele sponsorului, așa cum este plătită pentru publicitate în numele agentului de publicitate sau într-un alt mod. În toate cazurile, responsabilitatea verificării faptelor a conținutului revine furnizorului articolului, care garantează EU REPORTER acuratețea și veridicitatea conținutului și este de acord să despăgubească EU REPORTER LTD pentru toate costurile și penalitățile legale sau remediile care au ca rezultat orice acțiuni. adus împotriva EU REPORTER în orice instanță din lume ca urmare a publicării articolului menționat. Orice Conținut al unei terțe părți care are ca rezultat orice pretenție legală împotriva EU REPORTER sau care este considerat a fi inexact, neadevărat sau rău intenționat va fi eliminat imediat de pe site. Dacă articolul ofensator este „plătit pentru conținutul plasat” „sponsorizat” sau „publicitate” nu se vor acorda rambursări.

(d) Publicitate in tertilor nu este permisă decât dacă a primit acordul prealabil scris al REPORTER UE.

(e) Prin schimbul de orice Conținut terță parte (inclusiv orice text, fotografie, grafică sau video) cu reporterul UE vă acorda REPORTER UE, cu titlu gratuit, permisiunea de a utiliza materialul în orice mod dorește (inclusiv modificarea și adaptarea acestuia pentru motive operaționale și editoriale) pentru serviciile REPORTER UE. În anumite circumstanțe REPORTER UE pot partaja contribuția dumneavoastră cu terțe părți.

(g) Adresați conținutul terților către editor [e-mail protejat]

5. Traduceri
Traducerile lingvistice ale conținutului masterat al UE Reporter în limba engleză sunt furnizate de un algoritm de inteligență artificială și sunt destinate doar ca ghid general. EU Reporter nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea traducerilor și nu poate accepta nicio cerere de modificare a acestor traduceri automate.

6. Protecția vieții private
Informațiile personale ale utilizatorilor vor fi protejate și nu vor fi vândute, comercializate sau închiriate către terți, cu excepția cazului în menționat în mod specific.

7. Buletine
Un utilizator care nu mai dorește să primească buletine informative UE Reporter pot opta-out, făcând clic pe o legătură de dezabonare pe partea de jos a unui buletin informativ și urmând link-ul.

8. Forta majora
RAPORTUL UE nu va fi răspunzător sau nu va fi considerat implicit pentru nicio întârziere sau eșec în performanța sau întreruperea livrării de orice conținut care rezultă din orice cauză în afara controlului său, inclusiv, dar fără a se limita la defecțiunea echipamentelor electronice sau mecanice sau a liniilor de comunicare, probleme de telefon sau de altă natură, viruși informatici, acces neautorizat, furt, erori ale operatorului, vreme severă, cutremure sau dezastre naturale, pandemie, greve sau alte probleme de muncă, războaie sau restricții guvernamentale.

9. Despăgubire
Utilizatorii sunt de acord sa despagubiti, aparati si sa REPORTER UE inofensiv, de parteneri, clienti, angajati, funcționarii și directorii, de și împotriva oricărei și toate pretențiile, obligații, penalități, așezări, judecăți, taxe (inclusiv onorariile rezonabile ale avocatilor) care decurg din ( i) orice Conținut pe care utilizatorul sau oricine poate prezenta, posta sau transmite pe site-ul (inclusiv ale tertilor); (ii) utilizarea de utilizare a serviciilor REPORTER UE; (iii) încălcarea de utilizare a acestor termeni; și (iv) orice încălcare sau neîndeplinirea obligațiilor de către Ser să respecte toate legile și reglementările în legătură cu Serviciile.

10. Competența și Arbitraj
(a) Acești termeni vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, care are competență exclusivă asupra oricăror dispute.
(b) În cazul în care orice prevedere a prezentului acord este deținut de către o instanță de jurisdicție de a fi ilegală, invalidă sau inaplicabilă, restul prevederilor vor rămâne în vigoare.
(c) Orice cauză a acțiunii a ta cu privire la acești termeni trebuie să fie depusă într-o instanță de jurisdicție competente în termen de un an de la cauza acțiunii a apărut, sau astfel de cauză vor fi blocate, invalid, și gol.

Contact
Adresa feedback-ul dvs. la:
[e-mail protejat]

Termeni și condiții comerciale
1. TERMENI SI CONDITII GENERALE
I.1. Părţile contractante

(a) Modul de redactare a acestor Termeni și Condiții comerciale este obligatorie pentru părțile contractante, și anume client și furnizorul.
(b) Clientul - o organizație încheierea unui acord contractual scris cu Furnizorul (de exemplu, reporterul UE, Sponsor, publicitate, Proiecte UE, partener Syndication, client al Agendei, Job Site-ului sau comunicat de presă servicii).
(c) Furnizorul – EU Reporter Media & Communications Ltd (Republica Irlanda), Biserica Neagră, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irlanda
I.2. Dispoziții introductive
(a) Acestea sunt considerate a fi Termenii și Condițiile de furnizor comercial.
(b) Acești termeni și condiții sunt aplicabile Furnizorului si clientii sai ca a 24th decembrie 2010.
(c) Termenii și condițiile comerciale fac parte integrantă a oricărui contract între client și furnizorul.
(d) Un contract intre Client si prestatorul este stabilit pe baza unui ordin scris -, de asemenea, sub formă de poștă electronică și notele de comandă electronice (denumit în continuare "Ordinul").
(e) Cu excepția cazului în Furnizorul informează clientul în termen de două zile (2) de afaceri după ce a primit o comandă care nu acceptă anumite condiții ale Ordinului, condițiile menționate în Ordinul va fi considerată valabilă pentru relația dintre părțile contractante.
(f) Un contract între client și furnizorul este stabilit, de asemenea în cazul în care Clientul accepta propunerea Prestatorul de a schimba condițiile de un ordin. Apoi relațiile contractuale sunt guvernate de cele mai recente condițiile convenite.
(g) condițiile convenite ale relațiilor contractuale pot fi modificate sau anulate doar pe baza acordului expres al celor două părți contractante.
I.3. Obiectul de performanță
Obiectul de performanță este furnizarea de servicii legate de linia Furnizorului de afaceri, în special performanța de prestare de servicii prestate pentru agenții de publicitate, sponsori, proiecte UE, partener Syndication și Clientii șantier, ordinea de zi și de presă Servicii de eliberare ( denumit în continuare "loc de muncă"), în conformitate cu cerințele specificate în Ordinul.
I.4. Independența editorială
Prestatorul funcționează pe baza independenței editoriale și nu limitează acoperirea clienților săi. Principiile sunt explicate în Mission Editorial UE Reporter lui.
I.5. Contract de reînnoire și de reziliere
(a) Contractul de reînnoire se aplică Sponsori
(b) Contractul de reînnoire apare automat un an de la data semnării ("Data reînnoire"), și în fiecare an ulterior, cu excepția cazului în care una dintre părți anulează contractul prin scrisoare recomandată cu cel puțin o lună înainte de reînnoire Data. Prețul fiecare reînnoire va creste cu 5 la suta, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în scris de către părțile contractante cu cel puțin o lună înainte de reînnoire Data.
(c) În cazul în care solicitate de client, Furnizorul oferă o întâlnire realizare și oferă un raport anual cu privire la serviciile oferite, publicitate puse în aplicare și statistici 6 săptămâni înainte de data de reînnoire.
I.6. Condițiile care reglementează neutilizate Job
(a) Orice loc de muncă, care a fost comandat, dar nu a fost folosit de catre Client, până la reînnoire data (de exemplu publicitate, publicitate de locuri de muncă), nu pot fi transferate în perioada de după Reînnoirea Data, dacă nu sa convenit prin acordul scris al ambelor părți contractante .
(b) transferul acestei Iov în favoarea altor organizații nu este posibilă, dacă nu sa convenit prin acordul scris al ambelor părți contractante.
I.7. Clientii au menționat într-Publicații
Clientii pot fi menționate (cu logo-ul și / sau numele) în print Furnizorului și publicații electronice. Furnizorul oferă acest serviciu pentru a Clientului de a va imbunatati vizibilitatea în cercurile UE. Daca un client nu dorește să fie menționat în astfel de publicații, acesta ar trebui să menționeze acest lucru Furnizorului și să includă acest lucru în Ordinul.
I.8. Copyright și mărci comerciale
Prestatorul nu este responsabil pentru orice consecințe posibile legate de orice încălcare a drepturilor de autor.
I.9. Cooperare și încredere
(a) Clientul se angajează, până la un an după sfârșitul oricărui acord, nu de a recruta pasiv sau activ orice membru individual al echipei Furnizorului, fie că este vorba normă întreagă sau cu jumătate de normă, ca angajat sau prestator de servicii, fara acordul prealabil scris al Furnizorul.
(b) Furnizorul salută anchetele și propunerile făcute de intermediari, cum ar fi agenții sau consultanțe în numele altor companii care sunt noi perspective, care nu sunt încă în contact cu furnizorul. În astfel de cazuri, Furnizorul respectă valoarea contactelor și ideilor furnizate și își propune să respecte rolul intermediarului, inclusiv - la cerere - dorința lor de a fi informat despre contactele cu clientul respectiv.
I.10. Protecția vieții private
(a) Furnizorul va proteja orice informații personale sau Clientului cu condiția să-l. Prestatorul se angajează să protejeze viața privată și nu va vinde, comercializa sau inchiria informații private către terți, cu excepția cazului în menționat în mod specific.
(b) Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la orice relații în legătură cu subiectul spectacolului.
I.11. Preț

Toate prețurile din lista de prețuri a serviciilor sunt fără TVA. TVA-ul va fi aplicat în conformitate cu normele de TVA din Marea Britanie.
I.12. Termeni de plata
(a) Prestatorul are dreptul de a emite o factură cât mai curând un loc de muncă este completat în conformitate cu Ordinul sau de îndată ce Clientul devine un Advertiser sau Sponsor.
(b) Prețul de muncă va fi plătită pe baza facturii emise de Furnizor, dintre care maturitate vor fi specificate în această factură.
(c) Clientul trebuie să plătească pentru muncă într-o singură tranșă, în perioada specificată mai jos, calculată de la data facturii în contul bancar din Marea Britanie Furnizorului, dacă nu se specifică altfel în comandă. În cazul în care condițiile de plată în conflict comandă cu acești Termeni, ar trebui să se aplice prima.
(d) Client Plata se datorează zile calendaristice 30 după factura a fost emisă dacă nu se specifică altfel în contract.
I.13. Plata tarzie
Daca un client nu plătește la timp, după un memento, Furnizorul își rezervă dreptul de a (i) de interes responsabil de 5 la suta pe luna aplicat la valoarea facturată fără TVA de la data scadenței inițiale, (ii) a îndepărta orice material publicitar sau Trimiterile la Client de pe site, (iii) să ia orice măsuri legale.
I.14. Defect de locuri de muncă
(a) A finalizat de locuri de muncă este considerat defect în cazul în care nu a fost efectuată în conformitate cu Ordinul.
(b) În toate celelalte cazuri, se consideră că Iov a fost efectuat în mod corespunzător.
I.15. Plangeri
(a) orice plângeri vor fi făcute în scris. Plângerea trebuie să precizeze motivele pentru plângerii, și descrie natura defectelor.
(b) dacă furnizorul recunoaște plângerea clientului ca justificată, aceasta trebuie să furnizeze o revizuire a Job pe propria cheltuială.
I.16. Termenul limită pentru Reclamații
(a) Orice creanțe rezultate din răspunderea pentru defectele încetează să mai fie valabile în cazul în care acestea sunt realizate cu întârziere.
(b) Clientul este obligat să depună orice pretentii bazate pe orice defecte la o munca fără întârziere, imediat după descoperirea unor astfel de defecte.
I.17. Retragerea din Contractul
(a) Fiecare parte contractantă are dreptul de a se retrage din contract în cazul în care, după intrarea în contract, impedimente insurmontabile apar din partea sa care-l împiedice de la îndeplinirea obligațiilor sale.
(b) Partea contractantă retrage din contract trebuie să informeze cealaltă parte contractantă a acestui fapt, în scris.
(c) Furnizorul nu este răspunzător față de Client pentru daunele suportate ca urmare a neexecutării unui contract încheiat în cazul în care este rezultat al unor evenimente imprevizibile și inevitabile, apariția care contractantul nu ar fi putut preveni (vezi paragraful I.20 de mai jos).

I.18. Legea în vigoare și jurisdicția
(a) Acești termeni vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, care are competență exclusivă asupra oricăror dispute.
(b) În caz de dificultate pentru punerea în aplicare sau interpretarea acestor Termeni, va fi supus arbitrajului de către un arbitru desemnat de comun acord de părțile contractante, în termen de o lună de la un partid îl solicită. În cazul în care părțile nu pot conveni asupra unei arbitru comun, în termen de o lună, în fiecare va desemna un arbitru, iar ambele arbitri va desemna un al treilea. Părțile vor fi obligate prin concluziile arbitru (e).
(c) limba de procedură va fi engleza și principiilor juridice vor fi cele de drept engleză și jurisprudență.

I.19. Separabilitate / Supraviețuirea / Statutul Limitări
(a) În cazul în care orice prevedere a prezentului acord este deținut de către o instanță de jurisdicție de a fi ilegală, invalidă sau inaplicabilă, restul prevederilor vor rămâne în vigoare.
(b) Orice cauză de acțiune al Clientului cu privire la acești Termeni trebuie să fie depusă într-o instanță de jurisdicție competente în termen de un an de la cauza acțiunii a apărut, sau astfel de cauză vor fi blocate, invalid, și gol.

I.20. Forta majora
Furnizorul, afiliații săi și furnizorii de informații nu vor fi de natură sau considerat a fi în mod implicit pentru orice întârziere sau eșec în performanță sau întreruperea livrării de conținut care rezultă direct sau indirect din orice cauză sau circumstanță în afara controlului său sau rezonabile ale acestora, inclusiv, dar fără a se limita la eșecul de echipamente electronice sau mecanice sau linii de comunicații, telefon sau alte probleme, virușii informatici, accesul neautorizat, furtului, greșelile de operare, de vreme severă, cutremure sau dezastre naturale, greve sau alte probleme de muncă, războaie, sau restricții guvernamentale .

I.21. Modificările acestor Termeni si Conditii
Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau modifica acești Termeni sau de a impune noi Termeni și condiții, la convenția sa. Fiecare parte contractantă va fi considerată că a acceptat toate noile modificări la 24 de ore de la intrarea în vigoare a site-ului. a lua legatura [e-mail protejat] pentru mai multe informatii.

II.1. Due Dilligance

Din cauza creșterii de știri false și oamenii care folosesc identități false pentru a posta povești false, am fost obligați să introducă un „due diligence“, verificați pentru a valida faptul că clienții și colaboratorii noștri sunt autentice.

Pentru a valida noi contribuabili, acum le solicităm să trimită prin e-mail EU Reporter o scanare a pașaportului sau a cărții de identitate naționale, pentru a fi adăugate în baza noastră de date cu contribuabili autentici.

II. PUBLICITATE
II.1. Dispoziții introductive

Următoarele condiții se aplică acelor clienți care folosesc serviciile de publicitate Furnizorului de pe site-ul, site-urile sale web partenere și în newsletterele publicate de Furnizorul (anii Agenții de publicitate ").

II.2. Publicitate Servicii
De locuri de muncă este furnizarea de servicii de publicitate ("publicitate"), specificate de agentul de publicitate în planul de Ordine și mass-media cu privire la datele convenite și livrate în modul convenit.

II.3. Organizarea Publicitate
(a) Publicitatea este organizat în valoare de săptămâni, începând de luni și se termină duminică în aceeași săptămână, cu excepția cazului în care sa convenit altfel de către părțile contractante.
(b) După acord inițial, Furnizorul va trimite primul o propunere a unui plan de media menționând perioada și poziția de materiale publicitare pe site si in newsletter-sale. Furnizorul va atașa, de asemenea, o propunere de un ordin bazat pe acordul inițial.
(c) prin livrarea de Ordinul Furnizorului, agentul de publicitate se angajează să accepte planul mass-media și muncă completat și să plătească prețul final pentru locul de muncă.

II.4. Publicitate Exclusivitate
Dacă nu se prevede în mod explicit în Ordinul, Publicitate de publicitate pe Site sau pe secțiuni săi sau în Buletine sa nu este exclusiv, adică Advertiser împărtășește aceeași poziție de publicitate cu alt agent de publicitate (e).

II.5. Crearea de Publicitate Material
(a) După primirea ordinului, material publicitar va fi creat în conformitate cu specificațiile de publicitate, fie de agentul de publicitate sau de furnizor.
(b) Advertiser poate oferi furnizorului cu propriul Advertising Material: (i) materialul publicitar prezentat de client trebuie să fie în conformitate cu UE Reporter de publicitate caietul de sarcini; (ii) Advertiser prezintă materialul publicitar cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea campaniei.
(c) În cazul în care cererile de Agent de publicitate, Furnizorul de modele materialul publicitar pentru Advertiser: (i) Furnizorul va solicita materiale vizuale și text de Advertiser care va fi folosit ca o sursă de inspirație pentru crearea de publicitate Material; (ii) o dată pe materialul publicitar este creat de furnizorul de, îl va trimite pentru a face publicitate pentru aprobare, cu o limită de trei proiecte, inclusiv versiunea finală pentru publicare. Proiecte suplimentare pot fi supuse unei taxe. Orice material publicitar creat de furnizorul de va rămâne proprietatea acestuia și nu pot fi reutilizate fără acordul prealabil scris.
II.6. Responsabilitatea pentru materiale publicitare
(a) În ambele cazuri, agentul de publicitate își asumă întreaga responsabilitate pentru mesajele și conținutul materialului publicitar. Furnizorul își rezervă dreptul de a nu publica o parte sau întregul material publicitar, fără nicio despăgubire, chiar dacă persoana de contact a recunoscut inițial materialul publicitar, dacă îl consideră agresiv, inadecvat, prea „strălucitor” sau din orice alt motiv.
(b) furnizorul nu acceptă anunțuri care extind în afara spațiului de anunțuri desemnat, fara acordul prealabil scris.
II.7. Contact
E-mail la [e-mail protejat] dacă doriți să primiți mai multe informații cu privire la serviciile Furnizorului pentru agenții de publicitate.

III. SPONSORIZARE

III.1. Dispoziții introductive
(a) Următorii termeni se aplică la clientii cu o sponsorizare, reputația corporativă sau acord de parteneriat comunicare (The "sponsor").
(b) Sponsorizarea este o formă de sprijin public a sponsorului Prestatorului. Furnizorul are drept scop de a ajuta eficiența și transparența a comunității UE prin furnizarea de informații cu privire la afacerile europene, în special on-line.
(c) Sponsorizarea este suportul pentru: (i) fie tot platforma sau (ii) pentru o dezbatere mai informată într-o anumită secțiune sau sub-secțiune.
(d) Furnizorul își rezervă dreptul de a crea alte tipuri de sponsorizare, inclusiv de sponsorizare exemplu țară, sau mass-media de conținut și de parteneriate de evenimente.
(e) Sponsorizarea este timp de un an, pentru una dintre versiunile lingvistice (engleză dacă nu este specificat altfel). Sponsorizarea este reînnoit în mod automat în funcție de acești Termeni (a se vedea sub-secțiunea I.5 de mai sus).
III.2. Nu-influență al sponsorului
(a) furnizorul este o platformă media neutru pentru toți actorii din UE, oferind servicii fără lobby. Ca UK Limited Company, Furnizorul face obiectul unor cerințe de audit și la publicarea conturilor sale.
(b) Sponsori exercită nici o influență directă asupra conținutului editorial nici nu sunt menite să susțină acest conținut.
IV.3. Serviciile oferite de sponsori
(a) Furnizorul va oferi vizibilitate la numele și / sau logo-ul sponsorului. Aceasta include prezență pe Site, care trebuie să fie accesibile publicului gratuit, și la publicații de hârtie, precum și mențiuni la conferințe de presă, dacă sunt deținute. Ar trebui să doresc acest lucru și de stat cu un preaviz rezonabil, un sponsor poate refuza prezența logo-ul său pe oricare dintre aceste medii.
(b) locul de muncă este prestarea de servicii specificate de Client în "Ordinul" și pot include: I. Vizibilitate și secțiunea Focus - organizat în conformitate cu tabelul de mai jos

Tipul Sponsor Vizibilitate și de asociere la secțiunile
Site-ul web al UE REPORTER.CO Toate secțiunile de site-ul web
Web Page REPORTER.CO UE O secțiune special pagini web
REPORTER Total Magazine UE Pagina font revista
Pagina Magazine REPORTER UE Asociat la o pagină în revista tipărită și electronică
UE REPORTER.TV LIVE Canal de televiziune on-line live
UE REPORTER.TV Watch nou Web TV Video la cerere
Aplicații pentru iPhone și iPad pentru RAPORTOR UE Live Online canal TV Web TV Video la cerere

(c) Logo vizibilitate și numele menționat -
Sponsori bucura de un nivel ridicat de logo vizibilitate permanentă și numele mențiune.
Vizibilitatea de pe site-ul web este asigurată prin logo-ul sponsorului și link către site-ul web corporativ sponsorului.
Vizibilitatea în Revista este asigurată de logo-ul de sponsor și un link către site-ul web imprimat corporativ sponsorului.
Vizibilitatea de pe Web TV live este asigurată prin logo-ul sponsorului.
Vizibilitatea de pe video TV Web On Demand este asigurată prin logo-ul sponsorului de.
Vizibilitatea pe iPhone și iPad Apps este furnizată prin logo-ul sponsorului și link la site-ul corporativ sponsorului.
(d) Publicitate (condițiile de la punctul II de mai sus. se aplică publicitate).
(e) Asociere în rețea și evenimente - Sponsorii pot fi invitați la evenimente publice organizate de furnizor, inclusiv ateliere, (ii) conferințe. Pentru o taxă suplimentară, sponsorii pot fi asociați cu aceste evenimente. În acest caz, aceștia au vizibilitate cu logo-ul pe invitații și programe, sunt menționați public în timpul evenimentului și pot avea un slot de vorbire și intrări pe lista de participanți și programe. Sponsorii pot sugera, de asemenea, subiecte pentru ateliere, cărora le-ar fi asociate dacă are loc atelierul sugerat.
IV.4. Modularitate de Servicii
Servicii ale pachetului de sponsorizare sunt modulare, pentru a permite sponsori pentru a înlocui cu ușurință un serviciu cu un alt, de comun acord cu furnizorul.
IV. 5. Notificare în cazul unor modificări
Prestatorul se obligă să facă tot posibilul pentru a obține o expunere sponsori similare cea indicată în formularul de comandă sau un schimb de corespondență înainte de a începe de sponsorizare. Își rezervă dreptul de a modifica aceste atunci când este necesar și va informa sponsorii orice schimbări majore.
IV.6. Contact
E-mail la [e-mail protejat] dacă doriți să primiți mai multe informații cu privire la serviciile Furnizorului pentru sponsori.
Adresa feedback-ul dvs. la:

REPORTER UE,
[e-mail protejat]